Nytt rammeverk skal håndtere tapt fiskeutstyr

Nytt rammeverk skal håndtere tapt fiskeutstyr

Et rammeverk for god håndtering av fiskeutstyr og bekjempelse av havforurensing ble 6. juni lansert på SeaWeb Seafood Summit i Seattle, USA.

Rammeverket er utviklet av Global Ghost Gear Initiative (GGGI), et transnasjonalt og tverrsektorielt initiativ som skal bidra til å styrke marine økosystemer.

Skal håndtere tapt fiskeutstyr
Fremskritt i fiskeredskapsdesign, innkjøpsbeslutninger og fiskeripolitikk kan redusere virkningen av spøkelsesutstyr på marine økosystemer, levebrød og dyreliv, mener Global Ghost Gear Initiative. Med spøkelsesutstyr mener de fiskeutstyr som er tapt eller forlatt, og som nå forårsaker skade på marine økosystemer ved for eksempel spøkelsesfiske - teiner og annet fiskeutstyr som fanger dyreliv. Det anslås at 640 000 tonn fiskeutstyr blir forlatt hvert år i verdens hav, elver og bukter. Uansett om det er tapt ved uhell eller kastet med vilje, fortsetter utstyret å forstyrre dyrelivet og forårsake betydelig økonomisk tap for fiskere i hundrevis av år.

Rammeverket anbefaler praktiske og detaljerte fremgangsmåter for å håndtere fiskeutstyr, alle med sin egen studie om hvordan endringer har blitt oppnådd i praksis. Det inkluderer resirkuleringsprogrammer, tiltak for å fjerne spøkelsesutstyr og fiskeriforvaltningspolitiske tilpasninger.

Første i verden
Rammeverket er det første av sitt slag som anbefaler praktiske løsninger og tilnærminger til håndteringen av tapt fiskeutstyr langs hele verdikjeden, fra utstyrsprodusenter til sjømatindustrien. Mer enn 40 organisasjoner fra sjømatindustrien, frivillige organisasjoner og fiskesamfunn har deltatt i en pågående 10-ukers konsultasjonsprosess, som har bidratt til å forme det endelige dokumentet.

http://europabanken.no/