Det norske fiskeridirektoratet godkjente forrige uke to av seks utviklingstillatelser for utvikling av ny teknologi og operasjonelle løsninger for nedsenkbare oppdrettsanlegg. Firmaet bak teknologien er norske Atlantis Subsea Farming.

Atlantis Subsea Farming

Atlantis Subsea Farming ble etablert i 2015 av den norske AKVA-gruppen sammen med Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS for å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks i industriell skala.

Tanken er at anleggene vil bli mindre utsatt og derfor oppnå høyere produktivitet og fiskevelferd.
Fra en datamaskin på land sendes det informasjon til et sentralstyrt foringssystem som sørger for riktig mengde blir posisjonert til riktig tid, og har kamera integrert.

Sterk vekst av alger kan gjøre nettene tunge, skape stress, sykdommer og i verste fall føre til ødeleggelser og fiskeflukt. Det er derfor viktig med renhold av nettene. Dette gjøres ved god gjennomstrømning av oksygen. Det er holdes kontroll på temperatur og oksygen ved hjelp av sensorer, kameraer og Fishtalk software.

”Vi tror på at denne teknologien kan løse noen av industriens utfordringer knyttet til lakselus og tilgang til områder. Vi tror også at denne teknologien har stort internasjonalt potensial” daglig leder, Trude Olafsen.

http://www.europabanken.no