Byggeskandale under oppseiling i Trondheim?

Byggeskandale under oppseiling i Trondheim?
- De har bekreftet at de har valgt et firma som driver med renhold til å gjøre jobben

Det bygges mye om dagen, også innenfor vegsektoren. Ting skal gå raskt unna, og helst være så billig som mulig. Kanskje til og med billigere enn det som er mulig. Det kan komme til å ende med skandale i Trondheim – både for Statens Vegvesen, PEAB Anlegg AS og den mer eller mindre tilfeldig valgte underentreprenøren som ble valgt til malerjobben.

- Vi er sterkt kritiske til deler av det som har skjedd i forbindelse med byggingen av den såkalte miljøpakken i Trondheim. Det vi har sett, er alt fra jobbing på røde dager og utenom vanlig arbeidstid, til dårlig HMS-arbeide, og ikke minst: Dårlig håndverk. Dette er ikke bare kritikkverdig, men kan vise seg å være sløsing med offentlige midler.

Kritiske
Leder for «Uropatruljen» i Trondheim, Vidar Sagmyr, og laugsleder Terje Myrseth i Trondheim Malermesterlaug er mildt sagt oppgitte over de de opplever som unnfallenhet og ubetenksomhet fra Statens Vegvesen og Peab Anlegg AS i forbindelse med vasking og maling av 300 meter støyskjerm i området Strindheim skole og rundkjøringen ved Kong Øysteins vei i Trondheim.

Dette ligger på østsida av Bromstadvegen, mellom Gartnerivegen og Belbuvegen, forteller karene, for å konkretisere nøyaktig hvilket prosjekt det er snakk om. Det de er meget kritiske til, er måten PEAB Anlegg AS har plukket ut sin underentreprenør til malerarbeidet på, og også mer konkret hvordan HMS-arbeidet ble gjennomført under arbeidets gang. For ikke å snakke om gjennomføring av selve malerarbeidene. Siden dette meget tydelig ikke er utført av fagfolk. Den mest åpenbare feilen er at mye av endeveden ikke er malt. Endeveden må mettes med grunning og beis/maling for å unngå råte. Hvis endeveden får stå ubeskyttet, trekker treverket til seg fuktighet, selv om de er behandlet på yttersiden.

Stille krav
- Vi lurer i denne forbindelse på om det har stilt tilstrekkelige krav til underentreprenører i miljøpakken, sier de to, og er meget forbauset over de foreløpige svarene de har fått fra PEAB Anlegg AS, som er hovedentreprenør for Statens Vegvesen i det aktuelle prosjektet:

- De har bekreftet at de har valgt et firma som driver med renhold til å gjøre jobben. Dette er et firma som sies å ha 6 ansatte, med bare en samlet omsetning på vel 500.000,- kroner. Bør det ikke allerede der ringe noen bjeller, undrer Sagmyr og Myrseth.

- Det blir jo dessuten enda mer deprimerende når de melder tilbake på vår henvendelse at de «til vanlig ikke driver med – og ikke har kunnskap om malermarkedet i distriktet». Så de la ganske enkelt ut jobben på «Mitt Anbud». Såvidt vi vet, er det IKKE stilt noe kompetansekrav, og heller ikke vært noe krav om lærlinger på denne underentreprisen.

De meldte til oss at siden maling er noe de normalt sett ikke driver med og at de ikke har kjennskap til malermarkedet i distriktet, valgte de å hente inn priser via anbudstjenesten Mitt Anbud.

Peab Anlegg AS har ikke stilt noe kompetansekrav til utførende underentreprenør, eller krav om lærlinger i Crystal Service AS, som er det firmaet de valgte.

Godt fornøyd
- Tvert imot opplyser prosjektleder hos PEAB Anlegg AS til oss at de er godt fornøyd med den jobben Crystal Service AS har utført, at det har svært god kvalitet, og er levert til avtalt pris og til rett tid. Han sier de også har fulgt Peab’s HMS-regler som de er pålagt.

- Fra mitt ståsted i denne saken, som talsmann for seriøse malermestre må jeg si at dette blir litt tynt, sier Terje Myrseth.

- At en profesjonell aktør som PEAB ikke kjenner malermarkedet i Trondheim, og derfor endte opp med å velge en bedrift fullstendig uten kompetanse innenfor malerfaget, og langt mindre en godkjent opplæringsbedrift er meget skuffende. Crystal Service AS er en renholdsbedrift. Malerfaget er hardt presset og trenger alle de læreplassene som kan oppdrives.

Når Peab Anlegg AS påstår de er meget godt fornøyde med både kvalitet, pris, fremdrift og HMS, så stusser over hvordan har de vurdert kvaliteten i det som er levert? Det tok oss 3 minutter å slå fast at jobben har store mangler, og vi har ved selvsyn konstatert at hverken HMS eller arbeidsforhold ellers har vært «etter boka», sier Myrseth, og får følge av Sagmyr:

Fram med dokumentene!
- Hvem har kontrollert dette, all den tid hverken Peab eller Crystal Service har slik kompetanse?

Fra vårt faglige ståsted så det langt fra ut som de hadde malerverktøy tilpasset denne jobben.

At de klarte å holde tidsplanen kan kanskje skyldes at i overkant mange mann jobbet 7 dager i uka, inkl helligdager og flere dager til nærmere midnatt. Her har vi mange vitner og bildedokumentasjon.

Vi har som sagt også bilder som viser at HMS ikke alltid har vært ivaretatt når det gjelder bruk av stillas. Arbeidstilsynet er orientert om denne saken med spesielt fokus på kontrakter, lønnsforhold, arbeidstid og HMS hos Crystal Service AS. Ettersom Miljøpakken er et offentlig prosjekt, finansiert av Trondheims befolkning, synes jeg vi kan forvente oss at dokumentasjon på skikkelig gjennomføring av prosjektet nå kommer på bordet, sier Sagmyr.

Saken stod første gang omtalt i maleren.no