SMB kan spare enorme mengder energi

Energibesparende tiltak for SMB bedrifter
SMB bedrifter kan spare mengder energi, men undersøkelse viser at det er lite interesse

Små og mellomstore bedrifter står for 60% av Europas samlende BNP og det ligger et enormt potensiale i energibesparelse på feltet. Det er prioritert fra EUs side og legge til rette, og oppmuntre bedriftene til å bli bevisst sitt eget forbruk og sette inn tiltak.

Gjennom EU prosjektet PINE (Promoting industrial energy efficency) 5, blir bedriftene presentert for konkrete tiltak for å få begrense energiforbruket. Mange av tiltakene koster ingenting å gjennomføre, mens andre igjen krever innvesteringer, som for eksempel solcellepanel.

Gjennom analysen viste det seg at isolasjon og varmegjenvinning fra produksjon var de mest energibesparende tiltakene. Kontroll og optimalisering av elektriske apparater og opplysning stod for over 50% av strømbesparelsen.

Investeringen må lønne seg
Studien forteller også at de fleste bedriftene så helst at deres investeringer i energibesparende tiltak var lønnsomme innenfor en ramme på et år, kapitalintensive bedrifter var i større grad villig til å se på investeringene i en tre til fire års periode.

Det viser seg også vanskelig å få bedrifter til å investere i tiltak som kan gi energibesparelser opp mot 25% på grunn av høye investeringskostnader. I slike tilfeller kan bevilgninger være gunstig med tanke på å få bedriftene til å ta det grønne skiftet, men det var lav interesse for ulike tilskuddsordninger blant de 280 bedriftene. En årsak kan være lave strømpriser og at besparelsene i penger ikke er betydelige nok.

Du kan lese mer om prosjektet her

Europabanken.no