Nanoteknologiens rolle i byggebransjen

Nanoteknologiens rolle i byggebrasnjen
Europeiske støtteordninger er konsentrert i EU RTD rammeverket. Andre retningslinjer inkluderer industri og bygg-og anleggsbransjen.

Europakommisjonen presenterte nylig en rekke rapporter om landskapet for nanoteknologi innenfor ulike felt. Hvordan ser statusen ut for nanoteknologi innenfor bygg- og anleggsbransjen?

Bygg- og anleggsbransjen dekker bygging, vedlikehold og reparasjoner av bygninger og infrastruktur. I tillegg forsyner bransjen materialer til disse formålene, noe som gjør sektoren til en stor forbruker av råmaterialer, kjemikalier, energi og mellomliggende produkter, som eksempelvis elektrisk utstyr og tjenester.

Nanoteknologiens rolle i bygg- og anleggsbransjen
Nanomaterialer finnes i mange dagligdagse byggematerialer- og produkter, som eksempelvis sement, mørtel og betong, malinger, belegg, isolasjonsmaterialer og glass. Nanomaterialene, inkludert polymerer, partikler, karbon nanorør, kvantepotter og tynne filmer, kan bli brukt alene eller i kombinasjon med andre materialer. Deres funksjoner inkluderer selv-rengjøring og ikke-fukting, fotokatalytisk rengjøring, vektreduksjon, energieffektivitet, sikkerhet, levetid, brannresistante materialer og sementbaserte produkter. Utbredelsen av disse produktene på markedet er derimot begrenset.

Nasjonale og europeiske retningslinjer
Nasjonale Retningslinjer for å støtte nanoteknologier er for det meste generiske på medlemslandnivå (Eks: Innovate UK i Storbritannia som finaniserer på tvers av sektorer) eller støtter det som en prioritet, men vanligvis blir ikke bygg- og anleggsbransjen pekt ut spesifikt (Eksempelvis NanoText i Nederland).

Europeiske støtteordninger er konsentrert i EU RTD rammeverket. Andre retningslinjer inkluderer industri og bygg-og anleggsbransjen. Der er flere eksempler på samarbeidende og koordinerte mekanismer på europeisk nivå (ERA-NET’s, European Technology Platforms and Networks of Exellence, ERA NET’s ERABUILD og ERACOBUILD, EeB offentlig-private samabeid for Energieffektive bygninger, NANOFUN-POLY og EPNOE).

Rapporten finner du her

www.europabanken.no