Seminar om påbygg i tre og energioppgradering

Norsk Treteknisk Institutt  seminar om påbygg i tre og energioppgradering
Seminaret arrangeres av Norsk Treteknisk Institutt, og er en del av EU-prosjektet ABRACADABRA

Norsk Treteknisk Institutt inviterer til seminar om påbygg og energioppgradering av eksisterende bygningsmasse, onsdag 6. september på Bryggens Museum i Bergen.

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de største utfordringene knyttet til energibruk, men likevel blir bare 1,2 % av Europas bygningsmasse rehabilitert årlig. Tilbygg kan være et lønnsomt tiltak for å korte ned tilbakebetalingstiden og minske risikoen i energioppgraderingsprosjekt. Trebaserte løsninger er høyaktuelt for tilbygg, og kan omfatte alt fra etterisolering til industrialiserte konsepter med elementer og moduler.

Nussmüller arkitekter har med konsepter som ROOFBOX og UrbanBoxes vist hvordan man med modulære og fleksible løsninger kan bygge tilbygg i urbane områder. Arkitektene OPA FORM er involvert i flere lokale prosjekter med fortetting og bevaring i Bergen, fra påbygg og ombygging av hotell til fortetting og bevaring av historisk trebebyggelse.
I tillegg blir det presentasjon av resultater fra arbeidet i det pågående EU-prosjektet ABRACADABRA.

Seminaret arrangeres av Norsk Treteknisk Institutt, og er en del av EU-prosjektet ABRACADABRA. Les mer om prosjektet her. Arrangementet er gratis. For påmelding, vennligst benytt dette skjemaet.

Les mer om arrangementet på treteknisk.no.

Dato: 06.09.2017, kl. 08:30-12:00
Sted: Auditoriet på Bryggens Museum, Dreggsallmenningen 3, Bergen

Kontakt Kristian.Bysheim@treteknisk.no tlf 416 94 362

Lenker:
Påmelding: https://goo.gl/forms/oI9Xp40DCpvkDQnP2
Les mer om Nussmüller arkitekter på nussmueller.at.
Les mer om OPA FORM arkitekter på opaform.no.
http://www.treteknisk.no/aktuelt/seminar-pabygg-i-tre-og-energioppgradering
http://www.treteknisk.no/forskning/prosjekter/abracadabra
http://www.abracadabra-project.eu/