Teknologiske nyheter

Vi har ETT fokus. Det er å fremsnakke industrien. Vi mener det er industribedriftene som har bygget vår velferd, og det er dem vi må se til i framtiden om velferden skal fortsette. Teknologi er en viktig del av dette. Ikke fordi den teknologiske utviklingen skal styre oss, men fordi menneskeheten skal fortsette å bruke teknologi og industri for å styrke vår velferd.

Nettportalen skal være et samlingssted der industri og teknologi forenes, og der vårt fokus alltid skal være fremoverlent og utviklende.

To av dem som legger styrke i satsingen, Jørn Wad og Ellen Øiesvold Palsén, har lang og bred erfaring fra presse, PR- og kommunikasjonsarbeid samt digitale og sosiale medier. Vi har inngående kjennskap til utviklingen – slik den har vært. Nå retter vi blikket fremover, for å speile utviklingen – slik den vil komme til å bli


TN er en kommersiell kanal, like lett tilgjengelig, lesbar og interessant på alle digitale plattformer. Siden vi er en kommersiell kanal, er de artikler som er produsert på fritt journalistisk grunnlag, tydelig merket. Alle andre er kommersielle

Kontakt oss »