For å bli valgt må man være kjent, for å bli kjent må man bli sett.

Vi ønsker alle å ta en unik, attraktiv og relevant posisjon i vårt markedet. Vi vil ha et sterkt varemerke,
et godt omdømme og bygge en solid merkevare. Det krever strategi, fokus, langsiktighet og økonomiske midler.

De fleste av oss har imidlertid begrensede ressurser - i form av tid, kompetanse og penger til langsiktig posisjoneringsarbeid.

Med digital markedsføring har vi fått uante muligheter for å skape oppmerksomhet, nå relevante og nye målgrupper i et større geografisk spredt området. Salg og markedsføring har for lengst blitt en og samme disiplin i digitale og sosiale kanaler. I dag er alle på nett og i sosiale medier, og de som ikke er det - bør være det.

Er din bedrift klar for å bli sett, kjent og valgt?
TN er en kommseriell kanal, en stor del av vår jobb fokusert på å synliggjøre norsk industri lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For kampen om kunder, oppdrag og medarbeidere foregår ikke lengre lokalt - men globalt.

  • Våre erfarne journalister gjør deg best på innhold!
  • Våre erfarne digitale og sosiale eksperter sørger for at du når rett målgruppe, i relevante kanaler til optimale tidspunkt.
  • Så fram til du er klar til å gjøre alt selv er du velkommen til å benytte vår kompetanse, erfaring og nettverk.

Liten lokalt eller stor globalt, vi har løsninger som passer deg!

Ta kontakt med Ellen Øiesvold, ellen@norskbyggebransje.no