Landtek 2017 en teknologikonferanse

Landtek 2017 er en teknologikonferanse for primærnæringene.
Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og NFA - Norsk Forening for Automatisering

Vi vil etablere denne konferansen som en god møteplass for alle som er opptatt av effektiv landbruksproduksjon. Konferansen vil alltid ha teknologifokus og vil gi deltakerne et innblikk i status på teknologiutviklingen innenfor næringen.

Vi skal vise gode eksempler på teknologianvendelse, og også forsøke å gi en vurdering av i hvilken retning teknologiutviklingen vil gå.

Årets konferanse vil ha fokus på husdyrhold, og gir gode eksempler på automatisering og sensorikk i moderne fjøs med hovedvekt på systemer for dyrehold, dyrevelferd, sporbarhet og avfallshåndtering.

Vi har satt sammen et bredt program av teknologiforedrag for primærnæringene. Mat- og Landbruksministeren vil åpne konferansen. Virkemiddelapparatet innleder ved at direktørene fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet får komme med sine betraktninger rundt teknologiutvikling for akkurat denne delen av norsk næringsliv.

Matchmaking (B2Match):
Vi ønsker å gi konferansedeltakerne mulighet til å treffe hverandre på en litt mer systematisk måte ved at vi arrangerer 15 minutters møter mellom interessenter. Møtet kan være for å diskutere en problemstilling, å få kontakt med en leverandør, å diskutere finansiering av et prosjekt eller produkt med virkemiddelapparatet eller rett og slett diskutere fag med en likesinnet. Matchmakingen organiserers gjennom en egen web-side, og krever en egen påmelding. (Link til påmelding for B2Match fåes sammen med påmeldingsbekreftelse til konferansen)

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og NFA - Norsk Forening for Automatisering

PRAKTISK INFORMASJON - PÅMELDING