Oksenøya|Veidekke Arkitema Architects
Bildetekst: Oksenøya. Illustrasjon: Arkitema Architects

Bæredyktig helhet på Oksenøya - Fornebu

Det er Veidekke sammen med blant andre Arkitema Architects som skal skape liv på Oksenøya på Fornebu. Her skal det etableres skole med flerbrukshall, barnehage og bo- og behandlingssenter med utearealer, som i sin helhet skal sikre en variert ny bydel med mange bæredyktige løsninger gjennom hele området.

Bærum Kommune har utpekt vinneren i konkurransen om å utvikle et ca. 75.000 m² stort område på Oksenøya på Fornebu. Veidekke har sammen med Arkitema Architects, Arkitektgruppen Lille Frøen og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter utviklet et konsept for en sammenhengende bebyggelse som kommer til å inneholde en skole med sportshall, et bo- og behandlingssenter, en barnehage og et stort utendørsanlegg med møtesteder for lokalområdet. Lille Frøen skal stå for utformingen av skolen, Østengen og Bergo har ansvaret for landskapet, mens Arkitema står for de arkitektoniske løsningene av barnehagen og bo- og behandlingssenteret.

Oksenøya senter er tenkt som et bæredyktig område hvor fellesskap er i fokus. De ulike institusjonene vil samle flere generasjoner i området, til stor glede for store og små. Samtidig er bygningene tiltenkt flere forskjellige formål, som vil styrke samholdet og fellesskapet i området.

”Vi er veldig stolte over at vi endte med å vinne denne konkurransen. Sammen med Veidekke har vi skapt et prosjekt av høy kvalitet, som kommer til å skape en levende bydel med mange generasjoner samlet og vil innfri Bærum Kommunes ambisiøse visjoner om bæredyktighet for området. Prosjektet vil sette en høy standard på Oksenøya,” forteller Associated Partner og forretningsområdesjef hos Arkitema Architects, Chris Olborg.

Alle byggene vil bli utført med elementer i tre. Bo- og behandlingssenteret får konstruksjon av bærende massivtrevegger i kombinasjon av bindingsverksvegger, og bæresystem for barnehagen blir med bindingsverk og bjelkelag av tre. Beslutningen om trebygg er en avgjørende faktor i forhold til CO² utslipp. Trebygg medfører også en lang rekke andre fordeler, som lett transport, meget lett og lite forarbeid av materialet, nyplanting av skog og et godt CO² regnskap.

Prosjektene kommer totalt til å dekke omkring 36.000 m² og blir oppført etter Future Built-programmet som sikrer en bæredyktig bydel av høy kvalitet, der Bærum Kommune har besluttet sig på Breeam Outstanding i dette prosjektet.