Industriens «Internet of Things»

Industriens «Internet of Things»
El-Watch er selskapet som står bak utviklingen av de sensorene som har en levetid på opptil 15 år med slike hyppige målinger

Internet of Things handler om at all verdens ting nå kan bli koblet på internett. Tidligere var det kun store datamaskiner som ble koblet til nettet, men nå kan alt fra klokker, maskiner, biler og klær ha kontakt med omverden. Informasjon om gjenstandenes bruksmønster, tilstand og omgivelser samles inn og lagres.

For å få samlet inn denne informasjonen er man avhengig av at gjenstandene er satt opp med sensorer som måler og sanser tilstanden til verden omkring seg. Sensorene kan måle alt fra temperaturer, bevegelse, fuktighet, hjerteslag, lyd og alt annet tenkelig og utenkelig som kan være interessant å måle.

De små trådløse sensorene måler, bearbeider data og sender informasjonen videre opp i skyen og er derfor helt avgjørende for å knytte maskiner og gjenstander til internett.

Unik levetid
Sensorteknologien er i rask utvikling. Før var sensorer koblet til omverden ved hjelp av kabler for strøm og signaler. Det er nødvendigvis ikke den beste løsning når stadig flere gjenstander skal på nett. Kablingen vil bli både et fysisk og økonomisk hinder for utviklingen. Derfor kommer det stadig flere gode trådløse alternativer.

At det etter hvert har kommet trådløse sensorer med levetid på opptil 15 år er imponerende nok i seg selv. Enda mer spektakulært blir det når sensorer med en slik levetid kan gjøre målinger hvert eneste sekund, hele døgnet i 15 år.

El-Watch er selskapet som står bak utviklingen av de sensorene som har en levetid på opptil 15 år med slike hyppige målinger. Dette er mulig fordi selskapet er spesialister på å tune elektronikk og radio på en slik måte at energibruken blir minimal selv om teknologien stadig blir mer avansert.

Godkjent for maritimt bruk
Sensorene fra El-Watch er utviklet i samarbeid med Vard. Vard bruker løsningen på skip som de bygger. At løsningene brukes om ombord på båter er også årsaken til at flere av sensorene er godkjent av DNV-GL for maritimt bruk. Det finnes også gateway’er med slike godkjenninger. Gatewayens funksjon er å samle inn data fra alle sensorene på stedet og deretter sende informasjonen opp i skyen. Informasjonen er av sikkerhetshensyn kryptert hele veien.

De omfattende testene sensorer og gateway har vært gjennom for å bli tilpasset bruk på havet har gjort at det er satt svært høye krav til holdbarhet og funksjon, selv i de tøffeste omgivelser. Radiosignalene skal ikke påvirke annet utstyr på stedet og sensorene skal fungere selv i områder med mye radiostøy.

Dermed vil sensorløsningen også passe svært godt for industrielt bruk. Sensorløsningen, som har fått det beskrivende navnet Neuron, brukes i dag av kunder innen flere forskjellige bransjer i tillegg til offshore. Industri, fiskeoppdrett og bygg er noen av de bruksområdene som allerede har meldt sin interesse og tatt i bruk El-Watch sin løsning.

Komplett løsning, mange typer sensorer
El-Watch kan tilby en helhetlig løsning for sine kunder. Sensorene sender sine signaler til en gateway. Gatewayen samler inn data og tar informasjonen deretter til skyen. Noen av selskapet sine kunder bruker den komplette plattformen med skyløsninger og programvare som El-Watch har tatt frem. Da vil man kunne få oversikt med måledata og rapporter på pc, tablet eller telefon.

Andre ønsker å hente data fra sensorene inn i sine eksisterende programmer for driftsovervåking og vedlikehold. El-Watch legger til rette slik at løsningen ofte kan brukes til å komplettere systemene som allerede finnes hos brukeren.

I dag inneholder Neuron-serien sensorer for måling av luft-, overflate og væske-temperaturer. Det finnes også innsatser for å hente data ut fra pt100/500 elementer. Trykksensorer for forskjellige trykknivåer og nøyaktighet finnes også i produktserien. Disse brukes gjerne til overvåkning av nivå, luft- gass eller væsketrykk.

Videre kan man få sensorer for måling av lys og en såkalt nærhetssensor som kan brukes til å føle om f.eks. en dør, vindu eller ventil er åpen eller lukket. Flere sensortyper er under utvikling og vil komme i løpet av 2017.

Enkelt i bruk
Litt av hensikten med de trådløse sensorene er at de skal være enkle å ta i bruk. Man plasserer sensoren på målepunktet og knytter den til løsningen ved hjelp av en QR-kode og en app.

Sensorene kommuniserer via en egenutviklet kryptert protokoll. En protokoll som er en viktig årsak til at det er mulig å ha en så lang batterilevetid til tross for hyppige målinger og senderater. God rekkevidde er gjort mulig ved å ha tunet radio og antenne til det maksimale på 868 MHz båndet.

El-Watch vil komme med stadig nye funksjoner til denne løsningen for industrielt internett. Allerede er en såkalt duplex-funksjon på plass. Det betyr at du kan kommunisere med sensorene dine. Det er ikke lenger slik at du bare mottar informasjon fra sensorene, men nå kan du også snakke til sensorene dine. Hvis du ser at det er behov for å gjøre målinger oftere, sjeldnere eller om du til og med vil gi sensoren noen nye oppgaver, da har El-Watch utviklet en løsning for det. Det antas å være enestående i sitt slag.

Nytteverdi
Bruksområdene for Neuron er mange. Det er stor nytteverdi innen prediktivt vedlikehold, kvalitetskontroll og driftsstatus. Alt for å kunne oppnå en økonomisk gevinst ved å bli mer effektiv, planlegge vedlikeholdet eller å få en bedre kvalitet og oversikt i produksjonen. El-Watch har allerede kunder som har avverget både driftsstans og kvalitetsavvik i produksjonen fordi sensorene har avdekket et avvik og gitt operatørene et varsel. Dermed er investeringen tjent inn i løpet av kort tid.

De kundene som nå har tatt i bruk Neuron har vært flinke til å gi El-Watch tips og tilbakemeldinger. Det har medført at flere nye sensorer og funksjoner snart er klare for markedet.

El-Watch AS
Web: https://el-watch.com
E-post: office@el-watch.com
Telefon: 71 66 69 08