Øygarden medisinske senter
Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og kompletterer og avslutter helseklyngen. Foto Hundven-Clements Photography.

Øygarden medisinske senter

LINK arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskap i det nye lokalmedisinske senteret på Straume som i dag ble innviet med høytidelig åpningsseremoni ledet av Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Samhandlingsreformen «Betre saman» ga Fjell kommune muligheten til løfte helsetilbudet i kommunen betydelig, og i 2012 ble det vedtatt å sette i gang prosjektet Øygarden lokalmedisinske senter. Prosjektet har vært et nært samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene i vest; Sund og Øygarden med Fjell kommune som vertskommune og byggherre.

Det nye lokalmedisinske senteret skal betjene hele den nye storkommunen og rommer legevakt, fastlegekontor, øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, rehabilitering og forebygging i et frisklivs- og mestringssenter.

Prosjektleder hos byggherren, Erik Milde, er svært fornøyd med resultatet og berømmer prosjektgruppens samarbeid i hele prosessen. Han trekker spesielt frem samarbeidet med LINK arkitektur som har greid å skape funksjonell og vakker arkitektur under stramme budsjetter.

LINK arkitektur har vært ansvarlig for arkitektur, interiør og landskap og har utviklet bygget i nært og godt samarbeid med kommunen, brukerne og Brødrene Ulveseth som entreprenør.

- LINK arkitektur har som visjon å skape rom for bedre liv, og det er spesielt gledelig å få arbeide med bygg som virkelig gjør en forskjell for befolkningen. Den helende arkitekturen står sentralt i et godt helsebygg og gjør det til et godt sted å være for pasienter og helsepersonell, sier prosjektleder Kristian Bech i LINK arkitektur, som hadde gleden av å overrekke et bilde sammen med de hjerteligste gratulasjoner til Øygarden medisinske senter.

I planleggingen av senteret har brukerne og de ansatte vært i fokus. For mange kan det å besøke et sykehus oppleves ubehagelig. Det har derfor vært viktig å gjøre bygget inviterende, varmt og vennlig med god oversikt både ute og inne.

Inngangspartiet har en tydelig identitet som ønsker folk velkommen. Innenfor møter du felles ekspedisjon og dagsenter for beboere i kommunale boliger, samt pasienter og besøkende. De ansatte har fått gode fasiliteter med felles garderober, rause pause- og møterom med kjøkken og det er lagt stor vekt på deres arbeidshverdag gjennom hele byggets utforming.

Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og kompletterer og avslutter helseklyngen. De hvite keramiske flisene som er brukt over hele fasaden, også tekniske rom, skaper et helhetlig monolittisk uttrykk. Interiørets varme fargepalett kommer til syne i vindusfeltene med farget glass, som bidrar til å skape en spenning i fasadeuttrykket.

Den kunstneriske utsmykkingen utført av Kari Dyrdal, Kari Aasen, Turid Uldal, Trine Hovden og Line Hvoslef er blitt et frodig og overraskende innslag i interiøret. Prosjektets arkitekt Kristian Bech har vært med i utsmykkingskomiteen og er meget tilfreds med hvordan kunstnerne har greid å integrere og utfordre bygget med sin kunst.