EU ønsker gratis wifi på offentlige møteplasser
WiFi4EU-initiativet skal bidra til at enhver europeiske by og landsby har gratis internett på offentlige møteplasser