Mange snakker om CO2 - Tocircle gjør noe med det
Administrerende direktør Steinar Faanes i Tocircle har hovedkontor i Oslo, men produksjonsanlegget ligger i Glomfjord i Nordland.

-Det er innenfor industrien og transportsektoren man virkelig har potensial for å spare energi og nettopp denne innsparingen vil samtidig spare store mengder CO2, bl.a. fordi store deler av energiproduksjonen på verdensbasis er kullfyrt.

Administrerende direktør Steinar Faanes i Tocircle har hovedkontor i Oslo, men produksjonsanlegget ligger i Glomfjord i Nordland. Det vil si, det er fortsatt noen måneder til selskapet går kommersielt for fullt, fordi de er opptatt av å levere komplette og gjennomtestede løsninger til sine kunder. Og industriutvikling er ikke noe man gjør over natten. Slikt maskineri skal aller helst virke umiddelbart etter montering, og fortsette med det i flere årtier.

Miljøfokus

-Betyr dette at Tocircle virkelig er en GRØNN bedrift?

-Ja, jeg vil si at vi kanskje er mer miljøvennlige enn de aller fleste. Det handler om at noen av løsningene våre faktisk tar sikte på å gjenvinne store mengder energi. Vi har nemlig løst problematikken rundt gjenvinning av spillvarme. Dette er et betydelig problem over hele verden, og med våre innovative løsninger vil man kunne gjenvinne store mengder energi fra spillvarmen.

Tocircle har utviklet unik teknologi for blant annet å gjenvinne varme i industribedrifter

Når det er sagt, må jeg ile til med å understreke at vi er et selskap med stor innovasjonsevne. Takket være fremsynte lokale investorer i Nordland og Oslo har vi greid å skape det som kommer til å bli et industrieventyr i de gamle REC-lokalene i Glomfjord. Teknologien vår er helt unik, og vi har da også sikret oss med patenter i 61 land, inkludert EU, Australia, Amerika, Brasil, Russland, India og Kina.

-Det høres utrolig dyrt ut, for patenter koster ganske store beløp?
-Ja, det er riktig. Men om en sammenligner dette med for eksempel oljeindustrien, så ser en fort at investeringene i forkant blir relativt små i forhold til hvilken omsetning man vil kunne hente inn på sikt. Derfor er det viktig å tenke på kanskje den viktigste forutsetningen for å lykkes innenfor industrifeltet: Man trenger tålmodighet.

Dersom man skal utvikle noe så epokegjørende nytt som de patentene Tocircle nå har fått på plass, trenger man enda mer tålmodighet. Dette er ikke noe som er spesielt for vår bedrift eller for den saks skyld den teknologien vi har utviklet. Det er en egenskap ved å være en del av et industrieventyr: Det trengs ikke bare dyktige fagfolk, kreative mennesker som kan tenke ut formidable løsninger for fremtiden, eller for den saks skyld solide investorer som vet og forstår hvordan nyskaping innen industrien faktisk fungerer. Skal man lykkes, må man også ha tålmodige og langsiktig tenkende investorer, slår han fast.

Store penger
-Så investering i industrivirksomhet er ikke som børs-spekulasjon, at man kan gjøre smarte investeringer og raske penger?

-Man kan avgjort gjøre smarte investeringer, og fortjeneste for investorene har et nesten svimlende potensial. Men det er nødt til å ta tid. Som sagt er det en del av den forståelsen man trenger for å gjøre kloke investeringer innenfor industriutvikling: At man blir med på en reise som er ganske så lang, men som vil være både spennende, interessant og høyst sannsynlig ganske lukrative for dem som har vært fremsynte nok til å satse penger på dette prosjektet.

-Hvor raskt kommer dere i gang med de første leveransene?
-Jeg vil si det slik at vi allerede ER i gang med det. Vi har ikke gått fullt ut kommersielt ennå, fordi vi som nevnt vil være 100 % sikre på at vi kan levere løsninger som vil nær sagt revolusjonere energisparing innenfor flere industrisektorer. Det er jo i virkeligheten DER man kan gjøre en innsats for miljøet i årene som kommer. Om man ser på husholdningene eller for den saks skyld offentlig sektor, kan det så klart gjøres noe, men de virkelige volumene innenfor miljøsparing vil komme innen industrisektoren. I tillegg en del fra transportsektoren som også foreløpig bruker store mengder fossilt brennstoff, men det får bli en annen skål.

Avtaler på plass
-Du nevnte at dere til tross for at dere fortsatt er i en utviklingsprosess, faktisk har avtaler på plass med kunder?

-Ja, det er utrolig spennende: Han skifter stilling på stolen, blir ivrig, engasjert og forklarende:
-Vi har avtale med et større nederlandsk industriselskap som produserer potetchips og pommes frites. Deres produksjonsform er enkelt fortalt at potetene kuttes opp og slippes ned i kokende olje. Det fører til at alt vannet i potetene hentes ut og blir til damp. Samtidig fører prosessen ganske så logisk til at temperaturen i oljen synker. Oljekjelene har derfor et temmelig høyt forbruk av energi, samtidig som det fordampede vannet ledes ut til luft. Dette er jo ikke noe større forurensende i seg selv, men det store energiforbruket er jo det, gitt hvilke energikilder man har tilgjengelig.

Med helt unik teknologi , har vi sikret oss patenter i 61 land!

-Men dette vil Tocircle gjøre noe med?
-Ja, vi løser dette gjennom å gjenvinne varmetapet i en varmepumpe som kan skape svært høye temperaturer. Faktisk langt høyere enn noen andre produsenter av varmepumper er i nærheten av. Dette har vi allerede gjort i testlokalene våre og det er disse varmepumpene vi skal gå kommersielt med først. Vi har mange andre gode tekniske løsninger for flere sektorer, men dette er det som raskest vil bli en kommersiell suksess.

-Hva vil disse systemene bety for den enkelte kunde?
-I tillegg til at industrien har tatt forurensning på alvor i mange år allerede, og dette er et motiv i seg selv, vil jo de som kan gjenvinne betydelige mengder energi, rimelig nok spare betydelige beløp. Vi er svært glade for å kunne bidra til en grønnere planet og samtidig være en del av et skikkelig norsk industrieventyr, sier Faanes til slutt.

For deg som vil være med på industrieventyret og er interessert i å gjøre investeringer for fremtiden er du velkommen til å kontakte:

Steinar Faanes
CEO, Tocircle Industries
www.tocircle.com
s.faanes@tocircle.com
Mobile: +47 902 06 757