To av syv leiligheter var strålefarlige
Mange blir syke uten helt å vite hvorfor, og dersom man går til lege, er det vanskelig for medisinsk personell å stille riktig diagnose, når det er miljøet som er «sykt» og ikke personen.

To av syv leiligheter var strålefarlig

-Det kom i grunnen som en stor overraskelse, men underbygger bare viktigheten av å gjøre riktige og ikke minst grundige målinger før man kjøper bolig. Jeg er ganske sikker på at den som er gravid eller for den saks skyld disponert for føflekkreft, gjerne vil sikre seg mot stråling. Hva man velger å ha inne i leiligheten er en ting, men det som kommer utenfra 24/7 kan man ikke velge bort.

Stråling fungerer additivt. Det vil si at desto mer elektromagnetiske strålekilder vi omgir oss med, desto sterkere blir strålingen.

Sivilingeniør i teknisk kybernetikk, Sissel Halmøy i Asker-selskapet Softworks AS, sier til Teknologiske Nyheter (TN) at måleoppdraget hun hadde i et boligområde i nærheten av den tidligere Fornebu flyplass, skulle vise seg å bli en helt annen opplevelse enn hun hadde sett for seg på forhånd:

5 av 7 var bra!

-Vi målte 7 leiligheter.

-Ja, det er både sant og visst! To av leilighetene var så sterkt strålingspreget at dersom man er overfølsom for EMF (Elektromagnetiske felt), ville begge leilighetene vært fullstendig ubeboelige. I alle fall om man ikke foretok betydelige skjermingstiltak, slår hun fast. En av leilighetene hadde en nedgravd høyspentledning langs husveggen, noe som er umulig å vite uten å måle, den andre hadde sterk refleksjon fra mobilmast, via en vindusrekke i en naboblokk. Men de 5 andre leilighetene var bra!

-Og da vil det såklart være av stor interesse for dem som vurderer å kjøpe en av disse leilighetene, å vite konkret hvilke leiligheter som på det nærmeste er strålingsfrie, understreker Halmøy.

Halmøy har bred erfaring både innenfor sitt eget fagfelt, teknisk kybernetikk og ikke minst målinger av elektromagnetiske felt:

-Mange blir syke uten helt å vite hvorfor, og dersom man går til lege, er det vanskelig for medisinsk personell å stille riktig diagnose, når det er miljøet som er «sykt» og ikke personen. Men i vårt moderne og teknifiserte samfunn viser det seg ofte at det kan være påvirkningen av mer eller mindre retningsstyrte EMF som ligger til grunn for lidelsene, slår hun fast.

Strålekildene oppdages ikke før de måles

-Hva er det som kan gjøre at folk bli syke?
-Dette er for sammensatt og komplisert til å komme inn på i et kort intervju. Det avhenger blant annet av hvilke hertz man er overfølsom for, og såklart hvor nær man er kilden, hvilken retning den eventuelt har, og så videre. Men generelt kan det være så forskjellig som mobilmaster, enleder varmekabler i fortau (for å tine snø) eller induksjonsovnen på kjøkkenet, for nevne noen få av strålingskildene vi omgir oss med.

-Og strålingen virker additivt, omtrent som lys?
-Ja, det er riktig. Og det er den samlede påvirkningen vi blir utsatt for som er avgjørende for hvordan vi føler oss. Derfor er det naturlig nok aller viktigst å vite hvordan strålingsnivåene er i vår egen bolig, for det er jo der vi oppholder oss lengst av gangen. Soveplassen er spesielt viktig. Helsen vår kan faktisk avhenge av det, understreker hun.

-På sikt kan vel også eiendomsprisen påvirkes av dette?
-Ja, jeg er jo ganske sikker på at dersom det kom ut hvilke 2 leiligheter som er strålingsplaget i det området jeg nevnte innledningsvis, vil det være ganske vanskelig å selge de to, og man ville garantert fått dårligere betalt for dem. For noen år siden var det ganske uvanlig å måle radon-påvirkning i boliger, mens det er helt utenkelig å ikke gjøre det i dag. Slik er jeg ganske så sikker på at det vil gå med EMF-målinger også. Allerede nå merker vi i Softworks økt pågang fordi føl søker sikkerhet for sine eiendomsinvesteringer, slutter Halmøy.

Vil du bestille måling tar du kontakt med

Sissel Halmøy
Sivilingeniør i teknisk kybernetikk
E-post: sissel@softworks.no
Web: www.softworks.no