LNG fremdriftsystemer: Pålitelig termisk isolering for drivstofftanker
Isolasjonsblokk til LNG-tank laget av Lignostone® cryogenic: Den laminerte finéren fra Röchling Engineering Plastics SE & Co. gir ypperlig termisk isolasjon, en kontinuerlig operativ temperatur på -196°C to +90°C, samt høy grad av mekanisk styrke. Passer perfekt til LNG-tanken: Lignostone® cryogenic utformes etter kundenes tegninger.

-Med de stadig strammere utslippsreguleringene i internasjonal skipsfart og den stadig mer utbredte bruken av LNG som drivstoff, blir trygg teknologi for lagring av flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG) stadig viktigere.

Det er Rainer Sanders – salgsdirektør for komposittmaterialer ved Röchling som ordlegger seg slik overfor Teknologiske Nyheter. Og han fortsetter:

-Maritime ingeniører må termisk isolere LNG-drivstofftankene fra skipsskroget. Med Lignostone® cryogenic laminert finér kan ingeniørene i Röchling tilby et materiale av ypperste kvalitet, spesialisert for å isolere LNG-tanker.

LNG transport
Materialet Lignostone® cryogenic er laminert finér som har vist seg effektiv i internasjonal skipsfart i flere tiår. Det benyttes som lavtemperaturisolering på store tankskip som frakter flytende gass. Materialet isolerer de enorme gasstankene, som rommer opptil 165 000 kubikkmeter, fra skipsskroget og er godkjent av mange skipsklassifikasjonsselskaper, som DNV GL, BV, LR og ABS.

- Dette gir maritime ingeniører mulighet til å bruke et materiale, som allerede har vist seg effektivt til isolering av LNG-tanker, til termisk isolering av drivstofftankene i de nye LNG-fremdriftssystemene, sier Rainers videre.

-Hvilke tekniske egenskaper gjør laminert finér så interessant i utformingen av de nye LNG-fremdriftssystemene?

-Til fremstillingen av Lignostone® cryogenic benytter Röchling 2,5 centimeter tykke finérark laget av bøk (Fagus sylvatica), som blir dekket med en tynn film av fenolharpiks, tørket og lagt oppå hverandre. Lagene presses sammen under høy temperatur til finérplater.

Rainer Sanders forklarer videre: — På denne måten skaper vi et materiale som kombinerer fire viktige egenskaper for isolasjon av LNG. Det gir ypperlig termisk isolering, kontinuerlig operativ temperatur på mellom -196°C og +90°C, utmerket glidefriksjonskoeffisient, samt svært høy grad av mekanisk styrke.

Lav varmeledningsevne
Effektiviteten av et lavtemperatur isoleringsprodukt bestemmes i hovedsak av dets varmeledningsevne. Lignostone® cryogenic har en varmeledningsevne på 0,19 W/mK ved -170°C. Dermed bidrar den laminerte finéren til å motvirke kuldebroer mellom LNG-tanken og skipsskroget, samtidig som den også hindrer oppvarming av LNG-tanken. Dette reduserer i sin tur energimengden som kreves for å kjøle ned LNG. Samtidig unngås utveksling av varme som kunne ha ført til nedkjøling av skipsskroget rundt drivstofftanken. Den kontinuerlige operativ temperatur av Lignostone® cryogenic er mellom -196°C og +90°C. Materialet er derfor egnet til kontakt med drivstofftanker der den flytende gassen lagres ved -164°C.

Høy grad av mekanisk styrke
Mekanisk styrke er også en nøkkel til isoleringsmaterialets effektivitet: LNG-tankene hviler på isoleringsblokker, som må ha svært høy trykkstyrke og tåle å bære tung last. Bare slik kan de gi nødvendig stabilitet, selv i høy sjø og med høy last. Lignostone® cryogenic takler disse utfordringene med en elastisitetsmodul på 15000 MPa ved så lav temperatur som -196°C, og på 6500 MPa ved romtemperatur, 20°C. Trykkstyrken er 230 MPa,

Friksjonsegenskaper og slitestyrke
-Hva er grunnen til at isolasjonsmaterialet må være så slitesterkt?

-Det er fordi LNG-tankene utsettes for bevegelse på blokkene, og isoleringsmaterialet også må absorbere skjærkraft. Samtidig er svært gode friksjonsegenskaper viktig for å la tankene bevege seg slik de har behov for under disse forholdene. I denne sammenhengen er Lignostone® cryogenic suveren med sin glidefriksjonskoeffisient på 0,19 mot en skinnende flate av valset rustfritt stål, samt sin ypperlige slitestyrke, understreker herr Sanders.

Han forteller videre at fuktabsorpsjonen er ekstremt lav, slik at den laminerte finéren har svært høy dimensjonsstabilitet. Denne spesifikke kombinasjonen av termiske og mekaniske egenskaper gir Lignostone® cryogenic en profil som passer perfekt til termisk isolering av LNG-tanker.

-Med sin spesielle profil isolerer Lignostone® cryogenic LNG-tankene fra skipsskroget, slik at det blir enklere for maritime ingeniører å utforme nye LNG-fremdriftssystemer, sier han til slutt.

For mer informasjon kontakt:

Christiaan van der Blij
Industry Manager Cryogenics
Business Unit Composites
+49 5934 701 490
christiaan.vanderblij@roechling-plastics.com