Vedlikeholdsnettverk-Nord

-Vedlikeholdsnettverk Nord er et initiativ fra industrien for å skape en felles arena. For det første for de 30 industribedriftene som er en del av nettverket, men også et samlingspunkt for produksjonsbedrifter og akademia.

Per Helge Eriksen er prosjektleder for «Vedlikeholdsnettverk Nord», og travelt opptatt med å finne nye samlingspunkter for medlemsbedriftene og forskjellige teknisk fokuserte universitetsmiljø. Det har allerede vært flere samlinger blant annet i samarbeide med universitetet i Luleå, som er en positiv samarbeidspartner, kan han fortelle.

Vestbase - Norges triveligste base

Fellesskap
-Bedriftene ønsket seg et fellesskap. Et fellesskap som ikke bare handlet om å utveksle kunnskap, erfaringer og være en arena for nye forbindelser, men også bidra til prosjekter som kan utvikle bedriftene på flere felter.

-Hva er spesielt i fokus for bedriftene som er medlemmer?

-Det er jo flere ting, for bedriftene er forskjellige, og en av utfordringene vil jo være å finne områder hvor man kan lete fram fellesnevnere som gjør et slikt nettverk interessant for alle medlemmene å bidra inn i. Men et område som jeg vet mange har vært opptatt av er å nyttiggjøre seg alle de vedlikeholdsdata som hver enkelt bedrift sitter inne med. Det handler altså om at man sitter inne med store mengder data som man ikke får nyttiggjort seg på en rasjonell og god måte. Her har vi fått ønsker fra flere bedrifter, og vi legger opp til samlingspunkter for å kunne finne måter å utvikle bedriftenes kompetanse og arbeidsmetodikk for å få dette til.

Skogmo industripark

Samlinger
-Du nevnte samlinger. Kan man si at disse er selve ryggraden i vedlikeholdsnettverket?

-Ja, det vil jeg mene. Foreløpig er vi relativt nye, for ting tar som bekjent tid i industrien. Det er ikke et felt der man hiver seg rundt veldig kjapt. Men likevel føler nok de fleste at vi har fått til en god del gjennom den tiden vi har vært etablert. Slik sett har vi svart på det behovet industribedriftene hadde da nettverket ble etablert.

-Hvor kommer medlemsbedriftene fra?
-Jeg hadde nær sagt hele nord-Norge, men hovedtyngden av bedriftene som startet det hele, befinner seg i Ofoten-området. Vi har tett kontakt med utdanningsinstitusjoner i Narvik og Luleå, som sagt. Og det samme gjelder et lignende nettverk i Norrbotten, som vi også tar sikte på å utvikle videre.

-Og samlingene er så positive at bedriftene vil ha fler?
-Helt avgjort! Vi har blant annet hatt en samling i Kiruna med en rekke deltagere som ble veldig positiv, og vi planlegger som nevnt flere andre møteplasser. Selv om nettverket fortsatt er i ferd med å finne sin form, er jeg rimelig sikker på at nettopp samlingen av akademia og industrifolk kommer til å bli vellykket.

-Er det plass til flere?
-Ja, det er det avgjort. Dersom man ønsker seg et fellesskap for å diskutere utfordringer innenfor vedlikeholdsområdet, lære nye ting og ikke minst knytte kontakt med kolleger og de akademiske miljøene, er det bare å ta kontakt. Som nevnt er tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene så langt svært positive, og vi har fortsatt svært mye å bidra med, sier Eriksen til slutt.

Per Helge Eriksen
Prosjektleder

Telefon 41 17 33 62
perhelge@vinn.no
vedlikeholdnord.no

overhallagruppen