Teknologiske Nyheter gjennomfører en markedsundersøkelse rundt industriens vilkår i Norge.
Undersøkelsen er anonym.

Resultatet vil lede til en artikkelserie hos oss med fokus: Hvordan kan industrien få det bedre i Norge.

Hvordan opplever du rammevilkårene for din bedrift i Norge i dag?