Østsiden sykehjem | Illustrasjon: Plus Arkitektur/Fredrikstad kommune
Ny fløy Østsiden sykehjem. Illustrasjon: Plus Arkitektur/Fredrikstad kommune

Østsiden sykehjem, fase ll

Østsiden sykehjem i Fredrikstad Kommune ligger like i nærheten av Gamlebyen, i et frittliggende, grønt landskap med golfbanen og Østsiden eldresenter som nærmeste naboer. Arbeidet med å utvide sykehjemmet med 48 nye plasser, startet i januar 2018 med en forventet tidsramme på ca. 12 måneder.

Prosjektet, som har en total kostnadsramme på 173 millioner kroner, skal i tillegg til 48 nye plasser også gi nye kontorlokaler for ressursenheten i HOV, samt sikre nytt inngangsparti og bygge om gangarealet mot den nye fløyen. Utvidelsen av Østsiden sykehjem vil gi Fredrikstad kommune en nettoøkning på 20 behandlingsplasser, ettersom 28 av plassene vil gå til pasienter som flyttes fra Smedbakken sykehjem, som også skal undergå betydelig rehabilitering.

Aktører
Etter at alle anbud var behandlet av Fredrikstad kommune, var det til slutt Hersleth Entreprenør AS som ble valgt som hovedentreprenør, mens arkitektarbeidet tilfallte Plus Arkitekter AS og Multiconsult var byggherreombud, ITB-koordinator og SHA-koordinator.

Bygget ble oppført med fundamentering på peler, bærekonstruksjon i stål og huldekker og vegger i bindingsverk. Tak ble bygget i elementer.

Rådgiverhuset AS var med sin ekspertise innen elektro, elektroteknikk og RIE, rådgivende elektroingeniør for prosjektet. Rådgiverhuset AS tilbyr alle tjenester som faller inn under fagfeltet og har et solid team med bred kompetanse og lang erfaring fra et stort antall ulike prosjekter innen både privat og offentlig sektor.