Digitalt fokus eller brå død

Digitalt fokus eller brå død
“Everyone has a plan until they get punched in the mouth.”

Endring er blitt den nye normalen. Men mange bedriftsledere og styremedlemmer uttaler at de er godt vant med endringer, og at endring ikke er noe nytt. Jeg er redd de ikke har skjønt hva digital transformasjon betyr.

I 1764 gjorde dampmaskinen sitt inntog og endret industrien. Rundt 1870 kom elektrisiteten og medførte tilsvarende endringer, og rundt 1970 kom elektronikk og IT og endret igjen en rekke forutsetninger.

Nå skyller en bølge av digitalisering inn over oss, og det som er viktig å forstå er at den skiller seg vesentlig fra tidligere teknologiskifter.

Det er ikke bare snakk om endring av teknologi, men også dramatiske endringer når det gjelder forretningsmodeller. Vi snakker om en digital transformasjon, fordi digitalisering gjør det mulig å gjøre ting på helt nye måter. Det vil si billigere, bedre, raskere, mer kundevennlig og mer effektivt.

Står dårlig til med virkelighetsoppfatningen
Tidligere i år holdt jeg et foredrag om dette temaet for et børsnotert selskap. Det ble en ganske heftig debatt etterpå.

Styrelederen i selskapet, som har en lang fartstid i norske selskaper, fremholdt at styret og administrasjonen årlig kjørte omfattende konkurrentanalyser og ikke fryktet disrupsjon på noen måte. Styret hadde i tillegg blitt “digitalt” ved at de brukte en digital styreportal, og alle styremedlemmene hadde fått nettbrett.

Jeg ble nesten svar skyldig, for virkelighetsoppfatningen i dette styret var langt verre enn jeg noen gang hadde forestilt meg.

At styrerommet er blitt papirløst er flott. At de gjennomfører hyppige konkurrentanalyser er flott. Men da jeg kontret og spurte om de med sikkerhet kunne si hvem som er deres konkurrenter om ett, to eller fem år - da ble det stille.

Unngå digital knockout
Det hjelper ikke å bare se på konkurrenter som har samme forretningsmodell som ens egen virksomhet. Digital ledelse handler i stor grad om å utfordre forretningsmodeller og om å tenke nytt. Og hvordan lykkes i neste fase.

Eller som bokseren Mike Tyson uttalte: “Everyone has a plan until they get punched in the mouth.”

Det vil også kunne skje med norske bedrifter som ikke tar digitalisering på alvor. Får du deg en midt på haka av en konkurrent som du aldri før har hørt om, kan du være ferdig før du vet ordet av det.

Det mest kjente eksempelet er Kodak. De ble slått knockout da digitale kameraer kom. I dag møter svært mange bedrifter en slik virkelighet. Og da er det ikke nødvendigvis store giganter som med ny teknologi som vinner i markedet, men mest trolig noen mindre firmaer som gjør tingene på en langt smartere måte.

Fremtidens viktigste lederegenskap
Gartners trendrapport viser at bedrifter som tar digitalisering inn i ledelsen og styrerommet har større lønnsomhet. De som satset på digital kompetanse i styrene var i snitt 26 % mer profitable og hadde 12 % høyere verdi på børsen, ifølge undersøkelsen. Når så vi sist at en norsk aksjeanalytiker snakket om dette?

En undersøkelse gjennomført av Siemens og Norsk Industri viser at skremmende 43 % svarte at de ikke kjenner godt nok til fordelene ved å digitalisere. Undersøkelsen viser at det er vilje til å gjøre noe, men at man ikke vet hvilke grep man skal ta.

Digital endringsledelse blir fremtidens viktigste lederegenskap. Ledelsen og styrene må derfor sette dette på dagsordenen – nå.

Saken er gjengitt i samarbeid med interimleder.no

Skribent: Per Morten Hoff

Per Morten Hoff har ledet IKT-Norge i 27 år som generalsekretær. Få om noen har jobbet så tett på utviklingen innen IKT-næringen og digitaliseringen av Norge. Han har tidligere jobbet som journalist i Farmand og som seniorkonsulent i Samfunnskontakt. Inngående kjennskap til problemstillinger rundt digitalisering, sikkerhet og modernisering av samfunnet. Hoff har vært aktiv i norsk samfunnsdebatt innen en rekke temaer og har også sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg.