Ny sensor gjør vogntog sikrere og smartere

Ny sensor gjør vogntog sikrere og smartere
Dette er teknologi som styrker sikkerheten og forutsigbarheten, og som samtidig reduserer drivstofforbruk og unødig dekkslitasje, sier Kjetil Halle, daglig leder i El-Watch.

Den norske teknologibedriften El-Watch AS har utviklet et nytt system for å overvåke lastebildekk i sanntid. Systemet består av en helt ny sensor og programvare.

Monteringen er svært rask og enkel. Sensoren fester seg selv på innsiden av dekket. Der måler den temperatur og trykk i sanntid. Målingene sendes rett på nett og lagres slik at både sjåfør og bileier får oversikt over tilstanden i dekket akkurat nå – eller i går eller forrige sommer. Levetiden er fem år på et enkelt batteri. Denne løsningen har navnet Neuron THS (Tyre Health System)

Løsningen for dekktrykkovervåkning som brukes på mindre kjøretøy, såkalt TPMS (tyre pressure monitoring systems), er mindre egnet på tungbil. Det henger blant annet sammen med at antallet hjul og avstanden mellom dem på vogntog gjør at trådløs kommunikasjon blir vanskelig. I tillegg har ventilmonterte sensorer begrenset levetid ettersom trailere sliter ut dekk på kort tid.

Reduserer drivstofforbruk og dekkslitasje

Neuron THS er grundig testet på lastebiler i Norden og Sør-Europa. Flere bileiere som har deltatt i testingen rapporterer at de har unngått driftsstans fordi punkteringer har blitt oppdaget tidlig.

– Dette er teknologi som styrker sikkerheten og forutsigbarheten, og som samtidig reduserer drivstofforbruk og unødig dekkslitasje, sier Kjetil Halle, daglig leder i El-Watch.

Les også: Kommunikasjon for IoT og Industri 4.0

IoT gir kunnskap for utvikling

IoT (internet of things) handler om at gjenstander leverer data om seg selv og omgivelsene sine på nett. Dette gir stort potensial for utvikling. Foruten varsling i forkant av problemer kan detaljerte data om dekktrykk og temperaturer sammenstilles med målinger fra andre sensorer og biler, og på den måten gi bedre innsikt i kjøremønster og forbruk. Denne strømmen av data vil dermed være svært viktig for å utvikle nye og enda smartere lastebiler.

Fikk du med deg: Internet of Things, Big Data, Industri 4.0 og digitalisering. Hvorfor er begrepene relevante?

El-Watch har store ambisjoner.

– Bare i EU blir det registrert omlag 400.000 tunge kjøretøy hvert år, sier utviklingsleder Tor Øistein Skjermo. I dag kommer mange av disse uten dekktrykkovervåkning.

– Vi er glade for at vår store satsning innen IoT gir oss et fotfeste også innen bilbransjen, sier Halle som også kan røpe at Neuron THS (Tyre Health System) er bare den første av en rekke nye trådløse sensorer selskapet har under utvikling. Foruten sensorer til bilbransjen er El-Watch også på markedet med trådløse sensorer for bygg og industri.

Løsningen lanseres først i Sverige og skal deretter rulles ut i andre europeiske land.

For mer informasjon kontakt:

Daglig leder Kjetil Halle

epost: kjetil@el-watch.com,
telefon: 92491660