Norge tester ny helseteknologi

Norge tester ny helseteknologi
Norge en av fire land som tester ny helseteknologi

Home4Dem-prosjektet tar sikte på å utvikle en IKT-plattform som vil gjøre det mulig for personer med demens å fortsette å bo hjemme og opprettholde et sosialt liv.

Gjennom denne plattformen ønsker prosjektet gjøre det lettere for industrialiserte samfunn å ta vare på innbyggere med demens.

Testes i fire ulike land
Prosjektet har integrert og forbedret to allerede eksisterende plattformer som nå skal testes ut. Gjennom 12 måneder skal plattformen bli testet ut i fire europeiske land. I Italia og Sveits vil plattformen bli testet ut i det private markedet, mens den i Norge og Sverige vil bli testet ut i samarbeid med formelle helsetjenester.

Økt livskvalitet
Gjennom disse testene ønsker prosjektet å bidra til å senke bruken av institusjoner, samt å støtte uformelle omsorgspersoner ved å redusere tiden som blir brukt på unødvendig tilsyn og dermed også redusere ansvaret som kommer av å ta vare på en person med demens. Gjennom dette vil man også øke livskvaliteten til personer med demens da dette betyr en større grad av selvstendighet for demenspasienter.

Les mer om prosjektet her. www.europabanken.no