Samhandling er tema på RIFs Høstkonferanse

Samhandling er tema på RIFs Høstkonferanse
RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen Foto: RIF

RIF avholder 24. oktober sin Høstkonferanse for 50. gang. I år er temaet samhandling. – Verden og Norge er i endring. Globalisering, disruptiv teknologi og digitalisering banker på døren og endrer spillereglene for prosjektgjennomføring og samhandling i verdikjeden. Konklusjonen er at vi må jobbe smartere og gjøre mer for mindre, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen.

Temaet i år er «Co-Creating the Future». Bakgrunnen er at Verdensbanken har estimert investeringsbehovet for ny infrastruktur mot 2040 til 94 trillioner dollar. Samtidig peker World Economic Forum på en aldrende infrastruktur og bygningsmasse der gapet mellom behov og finansiering øker. Bare i Norge har RIF tidligere estimert behovet for vedlikehold og fornyelse av offentlig bygg og infrastruktur til 2600 milliarder. - Det betyr at vi må jobbe smartere og gjøre mer for mindre. Dette gir et spennende mulighetsrom for bygg- og anleggsnæringen, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, sier Skudal Hansteen. På Høstkonferansen ønsker RIF derfor å vise hvordan Norge kan bli et foregangsland når det gjelder bruk av smart teknologi, digitalisering og god samhandling.

RIFs tradisjonelle høstkonferanse har i 50 år vært en viktig møteplass hvor både de rådgivende ingeniørene, og andre deltakere har fått en faglig oppdatering på viktige utviklingstrekk for bransjen og et utvidet perspektiv på BAE næringen generelt. - Årets tema er spesielt viktig, da samhandling og verdiskapning står sentralt i utøvelsen av vårt samfunnsmandat som rådgiver. Jeg oppfordrer derfor alle rådgiverne og andre interesserte til å melde seg på for en faglig spennende dag sammen med RIF, sier Øyvind Mork, som er styreleder i RIF og adm. direktør i Asplan Viak.

Blant foredragsholderne er Morten Klokkersveen (prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16), Cathrine Juell (grunnlegger av D-SCOR), Ihab Timraz (forsker og kunnskapsfasilitator), Daniela Verheul (internasjonal Best Value ekspert), Cecilia Jahr (Innovasjonsleder i Norconsult), Jan Erik Larsen (politisk nestor) og disrupsjons-general Jørn Haukøy samt LUNCH-forfatter og tegneserieskaper Børge Lund. Deltakerne vil også få anledning til å teste seg selv i forhold til hva som kjennetegner deres egne styrker når de jobber i team gjennom metodikken Digi-SCOR.

– Vi ønsker å bygge en prestasjonskultur, øke effektiviteten og skape verdier sammen, avslutter Skudal Hansteen.