Nå kan du få godt betalt for gammelt rask!

Miljødirektoratet med ny vrakpant
1. januar i 2018 trer de nye reglene for vrakpant i kraft

Fra og med 1. januar i 2018 innføres det nemlig vrakpant på motorsykler, mopeder, lastebiler, campingvogner og bobiler. Dette ble vedtatt av Stortinget allerede i 2016, og er tenkt å skulle gi eierne av slike gamle kjøretøyer en økonomisk støtte. På den måten håper man at flere vil ønske å bli kvitt sitt gamle rask.

Biloppsamlerne får nemlig driftsstøtte til å ta imot de aldrende kjøretøyene, men du må levere til en godkjent oppsamler om du skal ha noe håp om å få støtte til operasjonen. Likevel har ikke disse biloppsamlerne PLIKT til å ta imot greiene dine, så det er viktig at du ringer på forhånd og avtaler leveringen, slik at du ikke må reise hjem igjen med uforrettet sak.

På hjemmesidene til Miljødirektoratet står det mer detaljert informasjon om hvordan du skal forholde deg, enten du er privatperson eller biloppsamler, og også litt om hvilke økonomiske rammer som gjelder for de nye vrakene som du eventuelt leverer eller tar imot.

Satsene, som du altså finner på Miljødirektoratets hjemmesider, ser slik ut:

  • Lastebiler: 5000 kroner
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Sjekk om du kan får vrakpant for kjøretøyet ditt

Informasjon til biloppsamlere

Biloppsamlere får tilskudd for å ta imot og behandle kjøretøyene det innføres vrakpant for fra 1. januar 2018.

Driftsstøtten dekker hele eller deler av anleggenes kostnader for mottak, transport, miljøsanering og behandling av kjøretøyene.

Utbetaling av tilskudd til biloppsamlere skjer etter innmelding i Vraksys på tilsvarende måte som for den ordinære vrakpantordningen for biler. De som skal ha utbetalt driftstilskudd, bør påse at de har korrekt kontonummer registrert hos skatteetaten.

Satsene for tilskudd til behandlingsanlegg er:

  • Lastebiler: 3250 kroner
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
  • Campingvogner og bobiler: 5250 kroner