Her må dieselgeneratorene spille andrefiolin

 I dette skipet må dieselgeneratorene spille andrefiolin
Fotograf/kilde: North Sea Shipping

Batterier blir hovedenergikilden i et av verdens største konstruksjonsfartøy, North Sea Giant. Støttespiller Enova kaller ombyggingen av skipet et viktig steg videre i batterirevolusjonen til sjøs.

Etter ombygging skal 160 meter lange North Sea Giant primært bruke batterier, og dekke resten av kraftbehovet med diesel. Dette vil redusere fartøyets årlige dieselforbruk med to millioner liter. Enova bidrar med over 36 millioner kroner for å realisere prosjektet, som de omtaler som et tidlig eksempel på at maritim næring står overfor et skifte i rollene mellom batterier og dieselgeneratorer:

– De siste par årene har vi vært med på en rekke prosjekter hvor batterier blir tatt i bruk i skip for å avlaste generatorene, men med North Sea Giant snus dette forholdet på hodet – nå er det batteriene som inntar hovedrollen. Lillebror er i ferd med å bli storebror. Dette er et konkret og viktig steg videre i batterirevolusjonen til sjøs, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Viser bransjen hva som er mulig å få til

Rederen tror prosjektet kan bli en banebrytende endring for industrien:
– Vi ønsker å bidra til å redusere kostnader og klimagassutslipp for industrien, gjennom en teknologiutvikling der målet vårt er utstrakt bruk av batteridrift på North Sea Giant. Gjennom å redusere kostnader og klimagassutslipp for våre kunder tror vi at dette også posisjonerer oss for framtidige kontrakter, sier administrerende direktør Hallvard Klepsvik i North Sea Shipping.

Enova-direktør Nakstad mener framoverlente aktører som tør å bane vei er gull verdt:
– Skal vi komme til lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av at ny teknologi blir tatt i bruk. Prosjekter som dette viser resten av bransjen hva som er mulig å få til, selv i så store og energikrevende skip. Norge har blitt verdensledende på maritim batteriteknologi, og dette prosjektet bidrar til å styrke denne posisjonen, sier Nakstad i Enova.