Store skip står for 80% av shippingindustriens utslipp

Store skip står for 80% av shippingindustriens utslipp

Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip, noe som gjør det vanskelig å forbedre skipene ytterligere.

Nor-Shipping 2017 lanserte forskere fra DNV GL en studie som peker på utfordringene ved å redusere bransjens klimautslipp ytterligere. Kun 35% av flåten, for det meste bulkere, tankskip og containerskip, er ansvarlig for 80% av industriens drivstofforbruk. Dessverre er dette også flåtens mest drivstoffeffektive skip.
- Det er et paradoks, men hvis vi ønsker å redusere klimagassutslippene, så må vi forbedre de beste, sier Christos Chryssakis i DNV GL til The Maritime Executive.
LNG, flytende naturgass, kan være løsningen for å kutte klimagassutslippene. Studien viser behov for globale, heller enn nasjonale, retningslinjer for en storstilt overgang til grønnere shippingindustri.