Vi lever av å få service
-Hos oss er det nok slik at vi lever av å få service, ja. Med det mener jeg at vi er fullstendig avhengig av leveranser på tidspunkter som man ellers ikke vil tenke at det er nødvendig. Da trenger vi leverandører som forstår dette, og som følger opp.

Vegsund Slip|Teknologiskenyheter.no
Sammen kommer vi fram til de beste løsningene, mener malerformann Per Roger Andersen (t.v.) og Frode Domaas.

Malerformann Per Roger Andersen hos Vegsund Slip får full støtte hos Daglig leder Nils Kristian Drønnen og Gunnar Aurdal. Karene er fullstendig samstemte om hvordan dagliglivet er, og viser til at det i grunnen alltid har vært slik:

Bunnstoff
-Denne bedriften har blitt bygget opp over lang tid. Nå er det snart tid for 60 års jubileum, og det begynner jo å bli litt størrelse på den. Vi startet i det små, med ganske små fiskerbåter. Dem tar vi fortsatt i mot, men skipene har blitt stadig større med årene. Blant annet har vi mange innom for å skifte bunnstoff. Dette er en operasjon som skjer hvert 3. til 5. år, alt etter hvor tykt man har lagt på, og hvilke strekninger som transporteres.

-Hvorfor trenger skipene bunnstoff i grunnen?
-Dette er et belegg som har flere funksjoner. Man kan gjerne si at det har samme funksjon som når man maler et hus: Det handler om å verne verdier. Men fordi båten ferdes i ganske så mye tøffere miljø enn bebyggelse på land opplever, må det helt andre beskyttelsescoatings til. Disse velges etter deres evne til å hindre nedgroing til sjøs, og derpå følgende bremsing under fart. Slik bremsing fører nemlig til høyere drivstofforbruk, samtidig som selve skipssiden vil bli ødelagt med tiden. Under fart slipes imidlertid det beskyttende laget av, så man må innom en slip innimellom for å spyle vekk det som har festet seg til undersiden på båten. Deretter er det klart for nytt belegg.

-Og disse kan ha forskjellige egenskaper?
-Veldig forskjellig. I samarbeide med kundene rådgir vi derfor til hvilke belegg som skal velges, og ofte trenger vi å snakke med leverandørene våre i Mal Proff Coatings om hvilke egenskaper er å foretrekke fra vår side, og hva de kan anbefale.

Samarbeide
-For oss er det altså helt grunnleggende at vi har med oss folk som har inngående kjennskap til bransjen, slik at vi kan trekke på deres kompetanse når det trengs. Det er langt fra alle løsninger som kan leses ut fra produktblader eller annen dokumentasjon, selv om det så klart er viktig at dette finnes. Men for oss er det helt avgjørende at vi har med oss folk som Frode Domaas fra Mal Proff Coatings. Han kan vi ringe til når det gjelder, og han vet at dersom vi overraskende oppdager at vi trenger 100 liter ekstra med et eller annet utpå lørdag kveld, så er ikke dette noe vi kan vente med å få til mandag morgen. Vi må ha det levert umiddelbart, og det får vi da også.

-Kan ikke slike «sjokkleveranser» unngås?
-I wish! Det er klart at vi arbeider kontinuerlig for å slippe slike situasjoner. Og om sagt er det erfaringen som gjør at vi hele tiden blir litt bedre, noe vi da også føler at vi blir. Men dette er en uoversiktlig bransje, full av overraskelser og utfordringer hele tiden. Vi har over tid skapt oss en standing i bransjen som en samarbeidspartner som er til å stole på. Når som helst kan vi få kontroller, ved at uhildede personer kommer og måler arbeidet vårt. Det er snakk om ganske små marginer for hva som godtaes.

Når det så kommer kontroller, er vi trygge, fordi vi hele tiden har samarbeidet med Mal Proff Coatings, som hjelper oss med kontrollmålingene, og som bidrar til å sikre at vi er trygge på å bestå testen når den måtte komme.

Og i tillegg skapes en trygghet for at kundene våre får den kvaliteten som de er avhengige av for å så sin egen business til å lønne seg. For selv om dette er en uoversiktlig bransje, er det snakk om folk som kjenner hverandre, og som har et forhold til hverandre. Grunnen til at vi har kunnet bygge oss opp til den størrelsen vi har i dag, er at vi hele tiden har søkt å bli bedre, og at vi har omgitt oss med seriøse underleverandører. Vi er veldig godt fornøyde med Jotun sine produkter, og vi er avgjort fornøyde med samarbeidet vi har med Mal Proff Coatings. I vår hverdag opplever vi ofte at det er mer enn en sannhet når det gjelder de valgene vi må gjøre, og i slike tilfeller er det alltid viktig å kunne ha noen å rådføre seg med.

-Hender det at dere endrer mening om valg av produkter etter å ha konsultert Mal Proff Coatings?

-Noen ganger er man kanskje i villrede om hva man skal velge, andre ganger har man tenkt i en retning, men blir minnet om egenskaper ved enkelte coatings som man kanskje ikke hadde tenkt på der og da. Vi kan godt si at Mal Proff Coatings er på lag med kundene sine, er karene enige om.