Tenker ikke brannfare på ferie

Tenker ikke brannfare på ferie
Katastrofebrannen i Grenfell Tower i London og skogbrannene i Portugal minner oss om hvor viktig det er å ha en plan
for hva man skal gjøre hvis det brenner, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

To av tre nordmenn på feriereise i utlandet innrømmer at de ikke har tenkt gjennom hva de skal gjøre i tilfelle brann.

- Norsk brannvernforening har fokus på holdningsskapende arbeid for å senke risiko, spre informasjon og øke kunnskapen om enkle tiltak som kan bidra til å forebygge og hjelpe i tilfelle brann. Det sier Rolf Søtorp, adm. direktør i Norsk brannvernforening til Teknologiske Nyheter.

I samarbeid med Europeiske Reiseforsikring kommer de med gode råd til hvordan vi kan ta forholdsregler også under sommerferien. Et av tipsen er å ta med seg en reiserøykvarsler. Det har vært en trofast følgesvenn for TN’s reporter i mange år, rådet fra Søtorp er at vi sikrer oss at produktet vi kjøper er godkjent og sertifisert (CE merket)

CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, og det betyr at produktet oppfyller krav fra myndighetene som som er gitt i ett eller flere direktiv. Kilde Norsk Standard

Bare 10 prosent oppgir at reisefølget på siste feriereise snakket om hva man skulle gjøre hvis det begynte å brenne. 13 prosent hevder de hadde tenkt på det, men planen ble med tanken, ifølge Reiseundersøkelsen 2017 utført av Kantar TNS for Europeiske Reiseforsikring.

Ha en plan
- Katastrofebrannen i Grenfell Tower i London og skogbrannene i Portugal minner oss om hvor viktig det er å ha en plan for hva man skal gjøre hvis det brenner. Vi kan ikke ta for gitt at brannsikkerheten holder samme standard i utlandet som her hjemme, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

- Det å ha sin personlige beredskapsplan, og være bevisst på egen sikkerhet har mye å si for hvordan man klarer seg i en truende situasjon. Man kan rett og slett ikke bare stole på flaksen, legger Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring til.

Rømme eller bli?
Begynner det å brenne, må man raskt vurdere om man skal bli i rommet eller forsøke å komme seg ut.

- Det er vanskelig å gi et fasitsvar på hva som er riktig, for ingen branner er like. Det kommer blant annet an på brann- og røykspredningen, hvor i bygget du oppholder deg og hvor det brenner. Man må selv vurdere sjansen for å klare å komme seg trygt ut opp imot sjansen for å bli reddet fra rommet der man oppholder seg. Men man må for all del unngå den giftige røyken, sier Søtorp.

- Ulik grad av brannsikring og forskjellige løsninger for hvordan man skal evakuere, gjør det desto viktigere å sette seg inn i hva som gjelder for bygningen du ferierer i, enten det er et hotell eller et leilighetskompleks. Les branninstruksen nøye, finn ut hvilke alternative rømningsveier du har, og følg anvisninger fra redningspersonell hvis alarmen går, anbefaler Vennesland.

Gode råd når du sjekker inn på hotell

  • Ta alltid med reiserøykvarsler. Plasser den høyt i rommet, f.eks. på en hylle.
  • Les rømningsplanen og branninstruksen.
  • Oppsøk og gjør deg kjent med rømningsveiene.
  • Gjør deg kjent med hvor det finnes slokkeutstyr.
  • Reiser dere med barn, gjør en avtale om hvordan dere skal opptre ved brann.
  • Varsle resepsjonen hvis du finner blokkerte rømningsveier.

I tilfelle brann

  • Følg hotellets branninstruks og personalets anvisninger.
  • Er rømningsveiene blokkert av røyk eller brann, vurder om det er tryggest å bli på hotellrommet til redningspersonell er på plass.
  • Gi deg til kjenne via vindu eller balkong.