MLF på offensiven
-Det er bare å kaste seg utpå, og rekruttere langt flere folk til faget. Vi har et spennende yrke, et utfordrende fag og en hverdag som er trivelig.

MLF på offensiven|Teknologiskenyheter.no
PÅ OFFENSIVEN: MLF er på offensiven, og kaster seg inn i arbeidet med å rekruttere flere ungdommer til yrket. Ingar Strand og Birger Knutsen (til høyre i bildet) inspirerte på «kick-off» på Gardermoen

Dette må vi fortelle ungdommen, og sørge for at overflateteknikk kommer til å bli et attraktivt yrke for ungdom.

Ingar Strand fra opplæringskontoret i Trondheim snakket til et lydhørt publikum da han innledet på det som er en «kick-off» for MLF’s nye offensiv: Å få langt flere ungdommer til å velge maleryrket i fremtiden. Han viste med eksempler og innlevelse hvordan man kan jobbe rent praktisk, og var opptatt av å få hvert enkelt laug til å engasjere seg for å bidra til rekrutteringen.

Birger Knutsen, som kom nesten direkte fra underskriving av avtalen som sikrer dem som velger maleryrket/overflateteknikk en lærlingeplass framover, fulgte opp:

-Dette er begynnelsen på en sterkere satsing på rekruttering fremover. En satsing som har vært sårt tiltrengt og som nå har fått en veldig positiv utvikling, slo han fast.

MLF ruster seg for å bli mer synlig i tiden som kommer, og er på offensiven også ovenfor ungdommen.