Hva kan historien fortelle oss om innovasjon?

Hva kan historien fortelle oss om innovasjon?
MAINFRAME COMPUTER: Mens disse var det man forbant med datamaskiner, var markedet lite og umodent. Så skjedde en betydelig innovasjon: PC`en kom! Foto: Shutterstock

Sist uke skrev Teknologiske Nyheter om Clayton Christensen og teorien hans om Disruptive Innovation. Nå fortsetter vi vår miniserie:

Toyotas Disruption
Toyota startet sin Disruption innen bilsalg med innenlandske – kunder, – kapital og – forhandlere.
Neste trinn var Amerikansk Disruption med nye –kunder, nye –forhandlere osv.
Tredje trinn: Toyota økte sitt fokus på Sustaining Innovations. Da de foretok denne overgangen begynte veksten å stoppe opp.

3 konsentriske sirkler
- Befolkningen kan deles inn i 3 konsentriske sirkler. I et industrisamfunns midte, (les «sentrum»), finner man velbeslåtte kunder med høy utdannelse. De 2 større sirklene representerer folk med mindre penger og lavere utdannelse, sier Clayton Christensen.

Som regel handles innovativ teknologi først av «sentrumsbefolkningen», der kjøpekraften er sterkest. Fordi ny teknologi både er komplisert og dyr, er det bare de rikeste blant oss som har råd til å anskaffe seg den.

Fikk du med deg: Disruption-modellen forvandler dyrt til billig

Et tilbakeblikk
Når mainframe-computere kom på markedet, fylte de et helt rom. For å eie en måtte du punge ut med rundt 16 millioner kroner. Det tok flere år med utdannelse for å kunne betjene dem. Markedet var sterkt begrenset, kun de største bedriftene og universitetene kunne anskaffe seg teknologien.

Når personlige computere, PC, kom på markedet, var det en disruptive teknologi, fordi den transformerte det som var et komplisert og kostbart produkt til noe som var enklere og mye billigere. Med en kostnadsramme på ca 16 tusen kroner per stykk, så en fattig student seg råd til å gå til anskaffelse av herligheten. I starten var yteevnen til en PC sterkt begrenset. Men den ble stadig bedre, og bedre og bedre.

Produsentene av high-end computere produserte med gode marginer, bedre og bedre mainframe computere. Med så attraktive marginer var de overhodet ikke interessert i low-end produktet PC.

Smarttelefon
Så kom smarttelefonen på markedet, med en prislapp per telefon på rundt 1.600 kroner. De første som kom kunne bare løse enkle problemer. Kompliserte ting måtte løses via en PC. Men smart telefonen ble bare bedre og bedre, og nå løser vi flere og flere problemer fra denne lille tingesten. Hvilket medfører et redusert behov for bruken av PC.

- Disruptive Innovations skaper jobber, slår Clayton Christensen fast.

Fordi så mange flere av oss kan eie og gjøre bruk av en PC, er det stadig flere som kjøper dem. Det betyr at man må ansette folk for å produsere, distribuere og selge PC, samt for å utføre service-jobber på dem.

I neste del av vår miniserie vil vi blant annet se litt nærmere på Sustaining Innovations, og:
Hva som er årsaken til at suksessfulle selskaper begynner å tape vekst for så til slutt å stagnere.