Internet of Things, Big Data, Industri 4.0 og digitalisering. Hvorfor er begrepene relevante?

Internet of Things, Big Data, Industri 4.0 og digitalisering. Hvorfor er begrepene relevante?
Tanken om at stadig flere gjenstander/ting kan knyttes til internett

Internet of Things, Big Data, Industri 4.0 og digitalisering. Mange begynner etter hvert å bli familiær med begrepene som har kommet i løpet av de siste par årene. Utallige tidsskrifter, nettsteder og konferanser har tatt for seg temaet de siste par årene. Hvis noen likevel ikke har tatt inn over seg den betydningen og mulighetene som disse ordene beskriver, skal vi her prøve å gi en kort innføring;

Internet of Things (IoT): Tanken om at stadig flere gjenstander/ting kan knyttes til internett, dette gjelder alt fra telefoner, kjøretøy, maskiner og alle andre tenkelige gjenstander. Når disse «tingene» er online, kan de også «snakke» sammen. Dermed kan informasjon fra gjenstanden sendes ut på nettet eller opp i «skyen».

Big Data: Man kan altså ved hjelp av programvare samle inn, lagre og sammenstille informasjonen fra disse tingene som nå har blitt knyttet til internettet. Informasjonen gir sammenhenger som ikke var like tydelige uten disse datamengdene og analyseverktøyene.

Industri 4.0: Tanken er at all den nye informasjonen som nå er tilgjengelig kan sorteres og analyseres, slik at man kan bli i stand til å lage enda bedre produkter eller å produsere mer effektivt. Man vil kunne ha en kontinuerlig diagnostisering av maskinparken og slik unngå unødvendig driftstans mm. Dermed kan man for eksempel i mye større grad planlegge når vedlikehold i produksjonsanleggene skal finne sted. Mange mener at de mulighetene som nå har åpnet seg er å betrakte som en ny industriell revolusjon, altså den fjerde i rekken, derav navnet «Industri 4.0».

El-Watch har allerede jobbet med disse emnene i flere år. Selve forretningsideen til selskapet var en løsning som skulle overvåke og predikere tilstanden på elektriske kretser. Tanken var at man ved å overvåke temperaturen i koblingspunkter skulle avdekke dårlige koblinger og dermed gi et forvarsel på brann eller driftsavbrudd på maskiner. Dette var allerede i 2002.

El-Watch har altså lang erfaring innen digitale løsninger. Vi startet med dette mange år før hverken vi eller andre hadde hørt om Internet of Things og Industri 4.0. I dag tilbyr vi helhetlige løsninger for diagnostisering og overvåkning av maskiner, bygg, gjenstander og produksjonsprosesser. Små trådløse sensorer, datainnsamling, analyse av dataene og programvare som gir våre kunder full oversikt over sine maskiner eller produksjonsprosesser. Løsningene sikrer at våre kunder kan unngå driftstans, kvalitetsbrister og lignende uønskede hendelser. Ved å ta denne teknologien i bruk vil begrepene Internet of Things, Big Data og Industri 4.0 bli veldig relevante for å opprettholde konkurransekraften.

Kjetil Halle
CEO, El-Watch AS