Sammenslåing mellom IFEA og NFA 2018

Sammenslåing mellom IFEA OG NFA 2018
Flere års godt samarbeide om felles konferanser danner nå grunnlaget for planen om å slå foreningene sammen

Ifea og NFA satser på en fremtid sammen, om medlemmene vil det slik. Dette er klart etter at begge organisasjoner avholdt ekstraordinære generalforsamlinger den 23. november.

Nå gjenstår det bare at uravstemning i Ifea gir et flertall på 127 bedrifter eller mer.
Altså et kvalifisert flertall, eller 3/4 flertall om man vil. Alle solemerker tyder imidlertid på at dette vil skje, og at det vil skje før jul. Med det vil den nye organisasjonen, Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) være en realitet fra 1/1 2018. Det er vedtektene i foreningen Ifea som krever en slik uravstemning.

Fellesskap
På hjemmesiden til Ifea heter det blant annet at: «I dagene fremover vil alle medlemsbedrifter bli kontaktet om deres synspunkter på en slik sammenslutning. Det er svært viktig at kontaktpersonene i medlemsbedriftene deltar i uravstemningen ved å avgi sin stemme».

Dette er en uravstemning blant medlemmene som skal gi svar på om medlemsbedriftene i Ifea ønsker at foreningen skal slå seg sammen med NFA.

Bakgrunnen for sammenslåingen
De siste 3 årene har betydelige utfordringer innenfor olje- og gass-sektoren medført at det norske markedet for kurs og konferanser har endret seg. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) og andre aktører i kurs- og konferansemarkedet er i sterkt påvirket av dette.

Ifeas styre har kommet frem til at den økonomiske utviklingen de siste årene har ført til en situasjon hvor foreningen ikke kan videreføres i sin nåværende form. For å møte disse utfordringene ønsker NFA, – Norsk Forening for Automatisering og Ifea å slå seg sammen til én handlingskraftig forening: NFEA, – Norsk Forening for Elektro og Automatisering.

Samarbeide
Flere års godt samarbeide om felles konferanser danner nå grunnlaget for planen om å slå foreningene sammen. NFA har det siste året klart å snu en trend i et vanskelig kurs- og konferansemarked til et positivt resultat. Dette ønsker foreningene å bygge videre på, sammen.

-Vi tror fagmiljøene i medlemsbedriftene er best tjent med én handlingskraftig organisasjon som dekker fagområdene elektroteknikk og automatisering.

En ny kurs er nødvendig for å sikre at medlemmene i Ifea og NFA får et godt etterutdanningstilbud og at foreningens forpliktelser overfor samarbeidspartnere, leverandører og ansatte blir godt ivaretatt. Den nye organisasjonen skal ha hovedkontor i Kristiansand og et avdelingskontor i Oslo.

Avgjøres
Slik sett blir det Ifea som har det siste ordet om det blir noen sammenslutning, siden det for NFA sin del var nok med at generalforsamlingen gav sitt samtykke. Men det var ingen protest-røster å høre på generalforsamlingene, så alt tyder altså på at en ny organisasjon vil se dagens lys 1/1 2018.