Globalt energibehov går ned og fornybar energi skyter fart

BP Statistical Review of World Energy
Fornybar energi er den raskest voksende av alle energikilder.

2017-versjonen av BP Statistical Review of World Energy viser langsiktige endringer i energimarkedet: Det globale energibehovet går ned, mens behovet for fornybar energi går opp.

Rapporten fremhever at det er langsommere vekst i det globale energibehovet, etterspørselen beveger seg sterkt mot de raskt voksende utviklingsøkonomiene i Asia, og at fornybar energi fortsetter å vokse sterkt.

Laveste utslippsvekst siden åttitallet
Fornybar energi er den raskest voksende av alle energikilder, og har steget med 12% siden fjorårets rapport. I motsetning til dette ble bruken av kull - den mest karbonintensive av alle fossile brensel - redusert med 1.7%, hovedsakelig på grunn av fallende etterspørsel fra både USA og Kina.

Årets lave priser drev etterspørselen etter olje opp med 1.6%, mens veksten i produksjon var begrenset til 0.5%. Naturgassproduksjonen ble også negativt påvirket av lave priser, og økte med bare 0.3%. USAs gassproduksjon falt i 2016, den første reduksjonen siden skiferrevolusjonen på midten av 2000-tallet.
Det anslås at det globale karbonutslippet har vokst med 0.1% - noe som gjøre 2016 det tredje året på rad med flate eller fallende utslipp. Dette markerer det laveste treårige gjennomsnittet for utslippsvekst siden 1981-83.

Ujevn vekst i energibehov
Det globale energibehovet økte med 1% i 2016, og nesten all vekst kom fra raskt voksende utviklingsøkonomier. India og Kina sto sammen for omtrent halvparten av all vekst, hvor den indiske økte med 5.4%, likt som de seneste årene. Kinesisk energibehov vokste imidlertid med 1.3%.

Les hele rapporten her