Verdens største vindmøllepark kan sende strøm til seks land, Norge inkludert

Verdens største vindmøllepark kan sende strøm til seks land, Norge inkludert
Anlegget vil kunne sende strøm til Nederland, Storbritannia, Norge, Danmark, Tyskland og Belgia. Foto: TenneT

Mens de fleste vindmølleparker til havs i dag ligger nær kysten, har et nederlandsk firma lagt frem en meget ambisiøs plan for etableringen av det som vil være verdens største vindpark med en sentral, menneskeskapt øy som midtpunkt.

Det nederlandsk selskapet TenneT sier at øya kan være lokalisert i Nordsjøen og dermed kan anlegget levere strøm til ikke bare Nederland, men også Storbritannia, Norge, Danmark, Tyskland og Belgia. Alle disse landene ligger omtrent like langt fra området som heter Dogger Bank, en stor sandbank ca. 26 mil nordvest for Nederland og 10 mil utenfor Englands østkyst. Etter planen skal den 2,3 km lange kunstige øya være omgitt av en rekke vindturbiner, som igjen via langdistansekabler vil være i stand til å sende strøm til alle landene.

TenneT
Ifølge TenneT vil anlegget kunne medføre besparelser på flere milliarder dollar kontra konvensjonelle vindkraftanlegg og internasjonale kraftkabler. Dagens offshoreparker produserer vekselstrøm som lider store tap når de sendes over lange avstander. TenneT planlegger å samle strømmen på anlegget på øya, for så å konvertere strømmen til en mer effektiv likestrøm som sendes til nærliggende landstasjoner via langt rimeligere kabler enn det som er i bruk i dag. Ved stasjonene på land vil strømmen igjen konverteres tilbake til vekselstrøm før den leveres til boliger og bedrifter.

TenneT presenterte sitt forslag helt på slutten av 2017 og har i følge selskapet planer om å presentere et mer detaljert forslag i 2018. Om prosjektet skulle bli gjennomført, viser deres prognoser at det kan være i drift innen 2027. Det gjenstår dog å se om TenneT kan overkomme hindringer som finansiering og samarbeid mellom europeiske kraftselskap i flere land.

Om prosjektet blir vedtatt, kan det i følge TenneT ha en kapasitet på hele 30 GW, som er mer enn det doble av vindkraft som produseres i Europa i dag.

Energibedrifter over hele Europa opplever i dag sterk motstand fra innbyggere i nærheten av planlagte vindparker, så det er ingen overraskelse at flere selskaper allerede ser på muligheten for å bygge anlegg lengre ut til havs.

Rob van der Hage, leder av TenneTs offshore utviklingsprogram, fortalte i et intervju med The Guardian i Desember 2017 at "onshore vindparker blir hindret av lokal opposisjon og nearshore parker er nesten fulle". Han la til at det derfor er logisk å se på løsninger som å plassere vindmølleparker lenger bort fra land.