Advanced Engineering ble på det jevne

Er det da slik at messer er bare sååå 80 og 90-tall, og at de ikke er noe å bruke penger på lenger?

Mange var spente på den første messen i sitt slag med dette temaet, og da kanskje spesielt på hvor mange utstillere som til syvende og sist ville benytte seg av muligheten til å se og bli sett disse septemberdagene. Det skulle vise seg å bli en messe på det jevne.

Ikke for det: Sett fra oss i Teknologiske Nyheter ble den ganske så vellykket. Vi møtte en rekke fremtidige venner og kunder, og fikk snakket med mange om mye. Det er nettopp dette siste som gjør at jeg ordlegger meg på denne måten: Vi fikk nemlig tilbakemeldinger om alt fra total slakt til begeistring. At vi snakket med flest som var blant den første kategorien, kan man kanskje skrive på tilfeldighetens regning. Men det var også dem som mente at dette var en messe som var «grei nok», eller «på det jevne». Så da var det nok kanskje slik det var, da.

Faglig innhold
De aller fleste messer lokker med et faglig innhold, så også denne. Selv om prestasjonene naturlig nok varierte noe, var det tydelig at man hadde lagt seg i selen både hva angår kjendisfaktor og rent faglig utbytte. Stort sett var det da også ganske så bra oppmøte foran de to scenene, og folk lot til å få et bra utbytte av det som foregikk der.

Når det gjelder organiseringen, var det vel en del tilbake å ønske. Underlig i grunnen, når man har med en så erfaren og mangesidig aktør som Easyfairs å gjøre. For i forkant av messen var det mange som mente at opplegget var heller kritikkverdig. Lite oppfølging og enda mindre orienteringer gikk igjen blant kommentarene på messegulvet.

Hva den enkelte utstiller så fikk ut av de to dagene innendørs mens løvet sakte gulnet utendørs på «Meeting Point», eller Hellerudsletta som området er bedre kjent under, skal være usagt.

En messe verd investeringen?
Er det da slik at messer er bare sååå 80 og 90-tall, og at de ikke er noe å bruke penger på lenger? Vanskelig å si, fordi det nok kommer an på hvor mye penger man velger å legge i arrangementet, og forventet return on investment. Men industrien er fortsatt blant de mer konservative bransjer og uansett hvor «advanced» den blir, så handler dette til syvende og sist om mennesker. Og mennesker trenger nok fortsatt fysiske møteplasser.

Selv om mye har endret seg de siste 10-20 årene, er likevel ikke hektisk aktivitet i SoMe nok. På en messe kan man møtes utenfor den hektiske hverdagen, og man får tid til nye kontakter, mulighet for å være nysgjerrig – og kanskje til og med komme i kontakt med det som kan vise seg å bli din neste jobb?

Så vi prediker at messene kommer til å fortsette. Kanskje med forskjellige aktører, og kanskje også arrangører. For markedet er ikke veldig stort, og det er en utfordring å komme inn på dette ganske så lukkede området. Likevel greide Easyfairs å etablere en helt ny messe, som de etter sigende kommer til å gjenta om 2 år, om utstillerne og de besøkende vil.

Ja, det var sant: De besøkende. Det har vært mer enn vanskelig å få bragt på det rene kontrollerte tall om antall besøkende på messen. En lukket fagmesse har naturlig nok færre besøkende enn en tradisjonell publikumsmesse. Likevel: Det føltes litt glissent i messelokalet innimellom – så noen stor publikumssuksess var det neppe. Bedre lykke neste gang?