Intelligente eiendeler

Intelligente eiendeler|I 2020 er det spådd inntil 50 milliarder tilkoblede enheter
Vil denne 'fjerde industrielle revolusjonen' føre til en akselerasjon av dagens 'lineære' økonomi?

I 2020 er det spådd inntil 50 milliarder tilkoblede enheter. Dette er en betydningsfull og digital omdannelse av økonomien.

Vil denne 'fjerde industrielle revolusjonen' føre til en akselerasjon av dagens 'lineære' økonomi, eller vil den muliggjøre overgangen til et samfunn der verdiskapningen i økende grad er uavhengig av et begrenset ressursforbruk?

En ny rapport, "Intelligente eiendeler: Åpner det sirkulære økonomipotensialet”, konkluderer med at en kombinasjon av prinsippene fra sirkulærøkonomien med informasjon generert av intelligente enheter, danner grunnlag for innovasjon som kan føre til sosiale fordeler. Intelligente eiendeler er en viktig byggestein av et system som er i stand til å innlede en ny epoke med vekst og utvikling, stadig mer fri fra ressursbegrensninger.

Rapporten ble produsert av World Economic Forum og Ellen MacArthur Foundation som en del av Project MainStream, et globalt, multi-industrielt initiativ til den sirkulære økonomien.

Her kan du lese hele rapporten