Rindal kommune tar i bruk «Internet of Things»

Rindal kommune og El-Watch med samarbeider om pilotprosjekt
Rindal kommune og El-Watch går sammen om spennende pilotprosjekt Foto: El-watch

Flere kommuner ser nå at bruk av teknologi vil være avgjørende for at de i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne. En av de kommunene som ligger langt fremme på dette området er Rindal kommune.

De har på lik linje med mange andre kommuner digitalisert flere av sine tjenester og prosesser mot sine brukere. Nettsider, elektroniske skjema og sosiale medier er tatt i bruk over et bredt spekter.

Nå har de i tillegg tatt i bruk sensorteknologi og «Internet of Things» for å overvåke tilstanden på deler av infrastrukturen i kommunen. De har nå startet et pilotprosjekt hvor de har økt graden av overvåkning av vann- og avløpsnettet i kommunen. Dette er et pilotprosjekt i samarbeid med El-Watch som leverer teknologien som brukes.

Få med deg alt: Kommunikasjon for IoT og Industri 4.0

For å kunne levere rent til alle innbyggere, må vannet gjerne innom flere pumpestasjoner på veien. Dette for at vanntrykket bli stort nok til å nå frem til alle. Disse pumpestasjonene er derfor viktige i et samfunn sin infrastruktur. Derfor blir nå tilstanden til disse pumpestasjonene overvåket med mange forskjellige sensorer.

El-Watch lager de trådløse sensorene som sender informasjon om pumpestasjonens tilstand opp i skyen, og gjør den tilgjengelig på pc’en eller telefonen til teknisk avdeling i kommunen. Nå kan de se om pumpene fungerer som de skal, om det er lekkasjer i pumpehuset og så videre. Det samme har de også gjort med pumpestasjoner for avløp. Der kan teknisk avdeling få et varsel om det er noe som trenger ekstra ettersyn. Dermed kan antall inspeksjonsrunder på pumpestasjonene reduseres betraktelig. I tillegg vil de antagelig oppdage feil på utstyret tidligere enn hva de gjør med kun manuelt ettersyn. Man kan være tidlig ute og avverge større feil eller skader.

Sensorene som kommunen bruker i disse pumpestasjonene er trådløse. Det betyr at man ikke trenger å legge opp kabler for å få de til å fungere. Man kan plassere ut trykksensorer, temperatursensorer, fuktighetssensorer og annet utstyr i løpet av få minutter. Dermed er terskelen for å få en smart pumpestasjon svært lav, både med hensyn til tid og penger.

Les også: Internet of Things handler om at all verdens ting nå kan bli koblet på internett

I fremtiden vil nok både Rindal kommune, og flere med dem, ta i bruk sensorikk på nye steder i sitt arbeid med å effektivisere og bedre tjenestene de tilbyr. Eksempler på nye bruksområder kan være helsetjenester, ettersyn av bygninger og samferdsel. Foreløpig har vi bare sett starten. El-Watch jobber nå med flere interessante prosjekter som både offentlig og privat næring vil kunne ta i bruk om kort tid.