53% av bedrifter tolker ny personvernlov feil

50% av bedriftene tar feil om personvern
Mange ledere aner ikke hvor det blir av bedriftens data når de blir borte fra hans/hennes skjermer

– Over halvparten av norske ledere tror ikke at den nye personvernforordningen gjelder deres virksomhet, ifølge en såkalt Risk:Value-rapport fra selskapet NTT Security. I realiteten angår regelverket de fleste, forklarer selskapets nordiske salgsdirektør, Henrik Davidsson.

Den nye personvernforordningen (EU General Data Protection Regulation, GDPR) vil gjelde alle virksomheter i Norge som behandler persondata, som i praksis er de fleste, ifølge NHO. Regelverket trer i kraft 25. mai 2018, så dermed har virksomhetene under ett år på seg til å sikre at de håndterer persondata i samsvar med regelverket.Risk:Value-rapporten er laget for NTT Security, og omfatter svar fra 1350 ledere utenfor IT-funksjonen i 11 land. 100 respondenter er ledere i store, norske virksomheter. Rapporten ser på holdninger knyttet til risiko og informasjonssikkerhet blant ledere.

Over halvparten
Det er overraskende at så mange som 53 prosent av de norske respondentene ikke svarer bekreftende på at GDPR angår dem, når vi vet at omtrent alle virksomheter må forholde seg til reglene. Selv om de som har svart på undersøkelsen ikke jobber med IT, burde det være en selvfølge at de er bevisste nye regelverk som påvirker sikkerhet og data i virksomheten. Særlig siden det kan ha store konsekvenser dersom man ikke følger regelverket, sier Henrik Davidsson, nordisk salgsdirektør i NTT Security.Ifølge NHO ligger man godt an til å oppfylle de nye reglene dersom man allerede følger de gamle, men mye tyder på at mange ikke kjenner hverken de gamle eller de nye reglene godt nok.

-Hva skal man gjøre?

– Det viktigste er å begynne å kartlegge hvilke regler som gjelder og hvordan man kan oppfylle dem. Virksomheter med ledere som ikke er klar over at GDPR angår dem, har sannsynligvis heller ikke begynt å se på hvilke endringer de må gjøre. Det begynner å haste, sier Davidsson.

Databehandling og lagring er viktige elementer i GDPR. 34 prosent av de norske lederne vet ikke hvor virksomheten lagrer sine data, og kun 40 prosent sier at deres kritiske data, som kundedata, er helt trygge.

– Det er viktigere enn noen gang å ha kontroll på dataene sine. Å vite hvor dataene er og sikre virksomhetskritiske verdier er riktig sted å begynne, sier Davidsson.

GDPR gjelder for alle virksomheter i verden som lagrer data om europeiske borgere, ikke bare i EU/EØS. Undersøkelsen viser likevel at beslutningstakere i USA og Austraila ikke er klar over dette. Kun 25 prosent i USA tror det angår deres virksomhet, mens 26 prosent svarer at de ikke vet. I Australia er det 26 prosent som mener det ikke er relevant for dem, mens 19 prosent svarer ”vet ikke”. Dersom reglementet ikke følges kan det medføre bot på opptil 20 millioner Euro eller fire prosent av årsomsetningen, avhengig av hva som er høyest.

5 råd for å komme i gang med GDPR
Ikke vent. Kom i gang med arbeidet for å overholde reglene i den nye personvernforordningen med en gang, de trer snart i kraft.

Få oversikt over dataene. Den største jobben knyttet til GDPR er å få oversikt over dataene og dataflyten. Dette gjelder særlig komplekse organisasjoner hvor man har systemer som har vokst gradvis over tid.

Skaff dere kunnskap. De som er ansvarlige for samsvar med lover og regelverk må de kurses på hva som kreves, så de vet hva som må gjøres. De bør også videreformidle kunnskapen og sørge for at flere i organisasjonen får denne forståelsen, særskilt de i ledelsesfunksjoner.

Gå gjennom systemene dine. I henhold til GDPR kan man kreve at informasjon om en selv blir slettet eller overført innen en gitt tid. For at dette skal håndteres godt bør dataene ha enhetlige formater. Det betyr at en del gamle systemer bør oppdateres.

Lag en responsprosedyre for hendelser. Ved sikkerhetsbrudd plikter du å varsle innen 72 timer til Datatilsynet og de som kan være rammet. Brudd skjer ikke nødvendigvis i kontortiden, og dere har ingen tid å miste når noe skjer. Da blir gode rutiner viktige.
(Kilde: NTT Security)

Risk: Value-rapporten kan lastes ned her

Pressekontakter:
Ann Hennerfors, markedsdirektør NTT Security
ann.hennerfors@nttsecurity.com
Tlf: + 46 709 150 728

Brit Ingvild Holmem, Iteo for NTT Security
bih@iteo.no
Tlf: 906 43 115

Om undersøkelsen
Risk: Value-rapporten er laget av Vanson Bourne for NTT Security. Undersøkelsen ble gjennomført fra mars til mai 2017, og omfatter 1350 beslutningstakere i 11 land, hvorav 100 er fra Norge. De andre landene som er med i undersøkelsen er USA, Storbritannia, Tyskland og Østerrike, Sveits, Frankrike, Norge, Hong Kong, Australia og Singapore. I Norge har beslutningstakere fra virksomheter med minimum 250 ansatte svart på undersøkelsen.

Om NTT Security
NTT Security er et spesialisert sikkerhetsselskap innen NTT Group. NTT Security leverer sikre og robuste løsninger for å møte kundenes behov i den digitale transformasjonen. NTT Security har ti sikkerhetsoperasjonssentraler, sju forsknings- og utviklingssentre, over 1500 sikkerhetseksperter og håndterer årlig flere hundretusen sikkerhetshendelser på seks kontinenter.

NTT Security i Norden kombinerer global leveransekapasitet med lokal ekspertise, og sikrer at kundens ressurser blir brukt effektivt, ved å levere den rette miksen av konsulenttjenester, administrerte tjenester og teknologi. NTT Security er en del av NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), et av verdens største IT-selskaper. Besøk nttsecurity.com for å lære mer.