Automatisering i havbruksindustrien 2018

Automatisering i havbruksindustrien 2018
Havbruksindustien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste.

NFEA gjentar suksessen med Havbrukskonferansen som ble arrangert første gang i juni 2017 med ca 100 deltakere. I år finner konferansen sted på Hitra 6.-7. juni 2018.

Havbruksindustien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene i Norge og sørger for store eksportinntekter til landet. I denne næringen finner vi industriarbeidsplasser innenfor fôrproduksjon, smolt- og settefiskprodusenter, drift av merder samt slakterier og foredlingsprosesser. Verdikjeden støttes også av fagmiljøer fra en lang rekke servicebedrifter som bistår i prosjekter og i drift og vedlikehold.

Programmet vil omfatte rammebetingelser, ny teknologi og synergier fra andre industrier.

Målgruppen for konferansen Automatisering i havbruksindustrien er:
– Fagledere i produksjonsbedrifter
– Prosjektledere fra industriaktører og leverandører
– Eiere og beslutningstakere innenfor bransjen
– Rådgivere og konsulentfirmaer
– Aktører innfor forskning og undervisning
– Politiske aktører med tilknytning til havbruksnæringen
– Leverandører av anlegg og systemer for verdikjeden
– Leverandører av kontrollsystemer i kraftforsyning og produksjon

Med Automatisering i havbruksindustrien mener vi:
– Systemer og anlegg for måling, kontroll og overvåkning
– Automatiseringsanlegg i industriell produksjon
– Fjernkontroll av anlegg til havs
– Systemer og anlegg for kvalitetskontroll og miljøovervåkning
– Systemer og anlegg for å ivareta sikkerhet for personer og verdier

Påmeldingen er åpnet og program oppdateres nærmere arrangementet