- Uendelige muligheter i grønn teknologi

Norsk-Tysk Handelskammer ønsker velkommen til Grønn frokost om sirkulærøkonomi
Norsk-Tysk Handelskammer opplever at det er interesse for våre arrangementer som omhandler grønne løsninger og teknologier, både fra våre medlemsbedrifter og eksterne firmaer. Foto: Norsk-Tysk Handelskammer

Sirkulærøkonomi anses som helt nødvendig for at grønn teknologi skal være en verdiskapende del av samfunnet. Hilde Bjørk i Norsk-Tysk Handelskammer er sikker i sin sak: Sirkulær økonomi er en nødvendighet for å oppnå klimamålene EU og Norge har satt for seg.

Norsk-Tysk Handelskammer er opptatt av at næringslivet skal kunne både forstå og oppdage de mange mulighetene som vokser frem når lover og regler endres for å nå klimamålene, og her spiller den sirkulærøkonomiske modellen en sentral rollede mange mulighetene som vokser frem når lover og regler endres for å nå klimamålene.

Denne gangen kan Hilde Bjørk, prosjektleder i Norsk-Tysk Handelskammer, bekrefte at IT-selskapet CHG-MERIDIAN stiller med Jan-Thore Johnsen for å fortelle om hvordan de bruker sirkulær økonomi i forretningsmodellen sin.

- De leier ut datautstyr til kunder over noen år og når denne perioden er over, henter de utstyret tilbake, vasker det, sletter data og sørger for at maskinene gjenbrukes, sier hun i en kommentar til Teknologiske Nyheter.

For mange er kanskje ikke IT-bransjen det første man tenker på som miljø- og klimavennlige, men Bjørk mener at det finnes uendelige muligheter i grønn teknologi, noe som er årsaken til at Norsk-Tysk Handelskammer fokuserer på GreenTech-frokoster i år.

Det er knappe fire år siden EU-kommisjonen la frem en ny pakke for sirkulær økonomi. Siden kom det en liten minipakke fra samme kommisjon i januar. Senere har Norge kommet etter med en stortingsmelding om sirkulær økonomi, riktignok i gjenvinningsbransjen. Bjørk mener det er positivt at lovgivning og retningslinjer endres.

- Når lovgivning og retningslinjer endres, kommer næringslivet og industrien etter; sirkulær økonomisk tenkning er forbi fosterstadiet, hevder hun og mener det er en forutsetning for at klimamålene nås i å tenke sirkulært.

- Dette gjør at det åpner opp for mange forretningsmuligheter, forklarer Hilde Bjørk i Norsk-Tysk Handelskammer.

Det er nettopp dette som gjør at det satses på frokostmøter om grønn teknologi av Norsk-Tysk Handelskammer, skal vi tro Bjørk.

- Vi opplever at det er interesse for våre arrangementer som omhandler grønne løsninger og teknologier, både fra våre medlemsbedrifter og eksterne firmaer, forklarer Bjørk som også tror at dette handler om at i både Tyskland og Norge er det satt i gang såkalte grønne tiltak som skal sørge for at verdiskapningen øker samtidig som klimamålene nås.

- Dette åpner opp for et stort marked for grønne forretningsmodeller, mener Bjørk som ser frem til å kunne synliggjøre medlemsbedrifter som bedriver grønn virksomhet.

Faktaboks:

Norsk-Tysk Handelskammer ønsker velkommen til Grønn frokost om sirkulærøkonomi 12. juni i Oslo.
For informasjon og påmelding. Påmeldingsfrist 08.06.2018

GreenTech er fremtidens løsninger. Begrepet innbefatter produkter, prosesser og tjenester som bidrar til å skape økonomisk og bærekraftig vekst, med lavere og mer effektiv ressursbruk og mindre utslipp. Begrepet GreenTech har i de siste årene funnet sterkere fotfeste innen næringsliv og politikk som et resultat av stadig større politisk mobilisering mot klimaendringene. Markedet for grønne løsninger går på tvers av en rekke tradisjonelle bransjer og industrier – en sammenkobling som trigger utvikling av nye teknologier, forretningsområder og forretningsmodeller. Mer om årets tema