Tech giganter signerer «Digital Genevekonvensjon»

Tech giganter signerer “Digital Genevekonvensjon”
Microsofts president Brad Smith, hvis mål er å utvikle en "digital Genevekonvensjon" for å sette reglene for akseptabel digital krigføring.

Facebook, Microsoft og en rekke andre teknologiselskaper har signert en avtale hvor de lover å aldri hjelpe en regjering starte et cyberangrep. En god tanke, men nesten alle selskapene som så langt har signert er basert i USA og flere giganter har ikke signert.

Så langt har 34 store teknologibedrifter - inkludert Facebook, Microsoft, HP, ARM, Cisco, Nokia og Oracle alle signert den nye Cybersecurity Tech Accord. Avtalen inneholder fire punkter og alle har de som mål å sikre både nasjoner, organisasjoner og innbyggere mot cyberangrep. Viktigst av alle er punktet hvor de alle lover å ikke under noen omstendighet hjelpe en nasjon starte et slikt angrep. Avtalen skal inkludere alle verdens nasjoner, inkludert USA.

Ifølge NYT har drivkraften bak denne koalisjonen vært Microsofts president Brad Smith, hvis mål er å utvikle en "digital Genevekonvensjon" for å sette reglene for akseptabel digital krigføring.

Ifølge avtalen er det fire områder som de signerte selskapene lover å forbedre seg på:

  • De skal bidra til å beskytte kunder mot fremtidige angrep,
  • De skal nekter å bistå regjeringer i å starte angrep
  • De skal arbeide for å forbedre utviklernes og kundenes evne til å beskytte seg selv
  • De skal samarbeide bedre og alltid dele informasjon om sikkerhetsproblemer og potensielle trusler.

Dette er en god start og mange vil si seg enig i at dette er en naturlig utvikling. Avtalen er dog fortsatt meget begrenset. Ikke bare er de aller fleste selskapene som har signert basert i USA, men giganter som Apple, Google og Amazon har ikke signert. I tillegg kommer man ikke rundt det faktum at ingen selskaper fra Russland, Nord-Korea, Iran eller Kina har signert. De fire landene er allment ansett for å utgjøre den største trusselen når det kommer til å utvikle skadelig maskin- og programvare.

I dag utsettes bedrifter og organisasjoner av alle størrelser for cyberangrep og de økonomiske tapene er beregnet til å komme opp i over 8 milliarder dollar innen 2022. Nylige cyberangrep har sett en rekke mindre bedrifter stenge sine dører for godt, sykehus har måttet utsette operasjoner og regjeringer har måttet stoppe tjenester.

Det heter seg at “alt starter med en tanke” og tanken til Brad Smith er god. Det gjenstår dog mye arbeid før man har en avtale som vil gi innbyggere og organisasjoner en reell beskyttelse. Teknologiske Nyheter vil følge utviklingen videre.