NFA Prisen 2017 til NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk

NFA Prisen 2017 til NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk
NFA Prisen 2017 ble delt ut under årsmøtet til Norsk Forening for Automatisering (NFA) i Oslo onsdag 14. februar 2018. Prisen ble mottatt av instituttets nestleder, professor Tor Onshus Foto: NFEA

Juryens begrunnelse:

Institutt for teknisk kybernetikk har en visjon om å være et av Europas mest anerkjente forsknings- og utdannelsesmiljøer innen instituttets fagområder.

Institutt for teknisk kybernetikk (ITK) ble opprettet i 1954. Siden da har instituttet skiftet navn to ganger. De første årene var betegnelsen Reguleringsteknisk laboratorium. I 1963 ble navnet endret til Institutt for Reguleringsteknikk og siden 1972 har navnet vært Institutt for teknisk kybernetikk. Instituttets grunnlegger var Jens Glad Balchen. Balchen har med sine visjoner, fantasi og pågangsmot en stor del av æren for å ha brakt instituttet til den posisjonen det har i dag.

Instituttet bidrar til økt innsikt i dynamiske systemer og styring av slike, og spesielt til teknologisk utvikling innen norsk industri, infrastruktur og offentlig virksomhet. Dette gjøres ved å utdanne MSc (sivilingeniører) og ph.d. kandidater av høy kvalitet, ved å utvikle nye metoder og ny teknologi i kontakt med det internasjonale fagmiljøet innen teknisk kybernetikk, og ved å ha tette relasjoner til norsk industri, norske forskningsmiljøer og forvaltning.

Instituttet har 22 fast vitenskapelig ansatte, 15 vitenskapelig ansatte i II'er-stillinger, ca. 15 postdoktorer og ca. 70 ph.d.-stipendiater. De utdanner årlig ca. 160 sivilingeniører (mastergrad), noe som betyr at de har ca. 700 mastergradsstudenter. Instituttet utdanner også ca. 35 ingeniører (bachelorgrad) i elektrofag med spesialisering i automatisering hvert år.

«Automatisering og robotisering av stadig flere arbeidsoppgaver og en utvikling som går i stor fart, fører til at mange kappes om kybernetikk- og robotikk-studentene. – De er «teknologiens poteter», de kan brukes til alt. Og nå ser vi virkelig at arbeidsgivere i en rekke bransjer har fått øynene opp for dem», sier Morten Breivik, leder for Institutt for teknisk kybernetikk, til Dagens Næringsliv.

Prisen består av kr. 25.000,- og gravert krystall.

Om NFA Prisen:
Norsk Forening for Automatisering lanserte NFA Prisen i 2007.

Hensikten med prisen er å fremme faget automatisering og å intensivere arbeidet med å styrke interessen for tekniske fag. Nominasjonen av kandidater er åpen for alle. Vinneren kåres av NFAs ekspertpanel som utgjør juryen.

Tidligere vinnere:

2011: Forskerfabrikken

2012: Newton-redaksjonen i NRK

2013: Professor Terje Kristoffer Lien, NTNU

2014: Møbelprodusenten Ekornes

2015: Lær Kidsa Koding

2016: Dynatec AS

Om NFEA:
NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på elektro og automatisering. Foreningen består av mer enn 350 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

Felles for våre medlemmer er at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske automatiseringsløsninger.

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

NFEA ble etablert i 2018, etter sammenslåing av de to foreningene NFA – Norsk Forening for Automatisering (stiftet i 1958) og Ifea – Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (etablert i 1971).