Fornybar utbygging i Nordland etter GIEK-garanti

Fornybar utbygging i Nordland etter GIEK-garanti
Kai Rune Heggland, VP Operations Europe, Middel East and Australia, Alcoa Aluminium ANS, Per Witalisson, CEO, Eolus Vind AB, Odd Solheim, kundeansvarlig, GIEK

Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK, stiller 256 millioner Euro (om lag 2,5 milliarder kroner) i statlig garanti for Alcoa Norway ANS sine betalingsforpliktelser under kraftkontrakten. Kraftgarantiordningen bidrar til utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Nordland.

Statlig kraftgaranti
Eolus Vind Norge AS skal bygge et nytt vindkraftverk på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland. Kraften skal selges til Aluminiumselskapet Alcoa Norway ANS gjennom en langsiktig avtale, og vil benyttes ved selskapets smelteverk Mosjøen. Kraftkjøpet under avtalen forventes å være på omlag 1,2 TWh årlig i femten år.

Dette er det andre fornybar-prosjektet i Nord-Norge som realiseres med statlig kraftgaranti GIEK-garanti de siste månedene. I oktober 2017 stilte GIEK to kraftgarantier tilknyttet vindkraftverkene Kvitfjell og Raudfjell i Troms.

Kraftgarantiordningen
-Det er svært gledelig at kraftgarantiordningen nå bidrar til utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Nordland, samtidig som den legger til rette for videreutvikling av Alcoas aluminiumsverk i Mosjøen. Dette er viktig for næringsutviklingen i regionen. Her ser vi kraften som ligger i et tettere samarbeid mellom industrien, bankene og staten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

GIEK
-Våre garantier gis på markedsmessige vilkår, understreker adm.dir. Wenche Nistad i GIEK.

-Vi bygger tillit mellom langsiktige, kommersielle parter. Jeg er glad for at vi sammen kan hjelpe til med det grønne skiftet og sikre viktige industriarbeidsplasser i Norge, legger hun til.

Om kraftordningen
Kraftordningen ble vedtatt av Stortinget i 2009 for å gi GIEK mulighet til å stille garantier overfor kraftselger og finansinstitusjoner når kraftintensiv industri skal inngå langsiktige kraftavtaler. Ordningen har en ramme på 20 milliarder kroner. Garantiordningen gjelder for virksomheter innenfor trevare og trelast, treforedling, kjemiske produkter og metallproduksjon.

Om GIEK
GIEK er en statlig finansinstitusjon underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, som har som formål å fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier. Garantiene dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner