39 prosent oppgir pris som viktigste faktor

39 prosent oppgir pris som viktigste faktor
OPPTATT AV KOSTNADENE: Pris er viktigste faktor når nordmenn velger bilverksted, viser en ny undersøkelse. Men knapt halvparten sjekker med flere tilbydere. (Foto: Colourbox)

Det er prisen som er avgjørende når folk velger bilverksted, går det fram av en ny undersøkelse gjort av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL). Likevel er det pussig nok bare halvparten av oss som gidder å sjekke hvor man kan få gjort jobben billigst.

39 prosent oppgir pris som viktigste faktor ved valg av bilverksted, viser målingen.

På en delt andreplass kommer service og det at tilbyderen er et merkeverksted. Begge forhold regnes som viktigst av 22 prosent av de spurte. På de neste plassene følger tilgjengelighet og andres anbefaling.

-Selv om pris er viktig for mange, er det bare 46 prosent som oppgir at de sjekker med flere verksteder før de bestiller service eller reparasjon. Det er et tankekors, for forskjellene kan være store, så det lønner seg ofte å ta noen telefoner, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Når det gjelder kvaliteten på arbeidet, svarer en tredjedel at de tror merkeverkstedene gir best og sikrest reparasjon og service. 17 prosent mener frittstående eller kjedeverksteder er best, mens 29 prosent ikke tror det er noen forskjell. Én av fem svarer vet ikke.

Kamp om kundene
-Det er forståelig at oppfatningene rundt dette ikke gir noe entydig bilde, for i Norge stilles det strenge krav til godkjenning av verksteder. Alle må ha dokumentert kompetanse, topp moderne utstyr og tilgang til nødvendige tekniske data, sier Hansen.

Skillet mellom de ulike verkstedkategorienes roller er heller ikke like skarpt som før, mener han.

-Det blir mer og mer vanlig at bilmerkeforhandlere velger flere samarbeidspartnere på servicemarkedet og blir medlemmer i en verkstedkjede. Samtidig skjerpes priskonkurransen når det gjelder vedlikehold og reparasjon av eldre biler.

ABL merker også at service på el- og hybridbiler seiler opp som et stadig viktigere marked for konkurransen verkstedene imellom.

-Her har det skjedd mye på kort tid. Svært mange verksteder står nå klare til å håndtere vedlikeholdet av alle typer biler, helt uavhengig av motorteknologi.

Du kan velge selv!
Den nye undersøkelsen avdekker også at mange bileiere ikke er kjent med den valgfriheten som gjelder på servicemarkedet.

-På spørsmål om de tror et frittstående verksted kan stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte svarer 10 prosent nei og hele 33 prosent sier vet ikke. Nær halvparten har altså ikke fått med seg at det her råder full likestilling.

Nesten tre av ti tror også at garantien bortfaller hvis de går utenom merkeverkstedene i bilens garantiperiode. I tillegg oppgir 35 prosent at de ikke vet, eller ikke har tenkt over det.

-Bare en drøy tredjedel er fullt ut klar over at garantien gjelder uavhengig av hvilken kategori det valgte verkstedet tilhører, sier Arild Hansen.