Rolls-Royce har lansert «intelligent awareness» for skip

Rolls-Royce har lansert «intelligent awareness» for skip
«Dette systemet gir mannskapet på brua en mye bedre forståelse av skipets omgivelser Foto: Rolls Royce

Utviklingen av IA-systemet er en del av arbeidet med å utvikle autonome skip for fremtiden, men Rolls-Royce har besluttet å lansere denne banebrytende teknologien tidlig, fordi det gir fordeler også for dagens skip – nye som gamle.

«Dette systemet gir mannskapet på brua en mye bedre forståelse av skipets omgivelser. Det er en teknologi vi nå vil tilby som en del av våre systempakker til ulike typer fartøy, sier Asbjørn Skaro, systemdirektør i Rolls-Royce Marine.

Kort fortalt så vil IA-systemet samle og analysere data fra ulike kilder som til sammen vil gi full oversikt over alt som befinner seg rundt skipet gjennom fire ulike brukergrensesnitt, som inkluderer Virtual Reality (2D og 3D), Augmented Reality og Precision Mode.

“IA er en game-changer med stort potensial. Vi lanserer det på en cruisemesse fordi vi ser store fordeler for produktet for passasjerskip, men med flere sensorer og applikasjoner så vil andre skipstyper også være veldig aktuelle, for eksempel fraktefartøy, sier Henrik Grönlund, Salgsansvarlig, Remote & Autonomous Solutions i Rolls-Royce.

Det første IA-systemet vil bli installert på en av Sunflower-cruisefergene som opereres av Mitsui O.S.L Lines (MOL) mellom Kobe og Oita i Japan.

Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.